Zobowiązanie podatkowe co to jest
Definicja Zobowiązanie podatkowe w prawie. Znaczenie podatkowym jest wynikające z obowiązku.

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązanie podatkowe w prawie

Definicja z ang. The tax liability, z niem. Die Steuerpflicht.

Słownik ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE: Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy podatku w wysokości, w terminie i w miejscu ustalonych w regulaminach prawa podatkowego.
art. 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Znaczenie Zażalenie Wierzyciela W Egzekucji Administracyjnej:
Wyjaśnienie obowiązku o charakterze niepieniężnym rzecz albo prawo majątkowe, których wyłączenia spod egzekucji żądano, zostały także objęte środkiem egzekucyjnym wskazanym poprzez wierzyciela, organ egzekucyjny zobowiązanie podatkowe.
Znaczenie Zawarcie Małżeństwa:
Wyjaśnienie zawarte, gdy mężczyzna i kobieta równocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, iż wstępują ze sobą w związek małżeński. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy zobowiązanie podatkowe.
Znaczenie Zastaw:
Wyjaśnienie zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z zobowiązanie podatkowe.
Znaczenie Zwolnienie Spod Egzekucji:
Wyjaśnienie egzekucji - rozumie się poprzez to niepodejmowanie albo odstąpienie od egzekucji z całości albo części składników majątkowych zobowiązanego. art. 1 a ust. 21 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o zobowiązanie podatkowe.
Znaczenie Zdolność Sądowa W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie fizyczna i prawna ma umiejętność występowania w procesie jako strona ( umiejętność sądowa). ( umiejętność sądową mają również jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa zobowiązanie podatkowe.

Czym jest Zobowiązanie podatkowe znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: