Zobowiązanie podatkowe co to jest
Definicja Zobowiązanie podatkowe w prawie. Znaczenie podatkowym jest wynikające z obowiązku.

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązanie podatkowe w prawie

Definicja z ang. The tax liability, z niem. Die Steuerpflicht.

Słownik ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE: Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy podatku w wysokości, w terminie i w miejscu ustalonych w regulaminach prawa podatkowego.
art. 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Znaczenie Zagraniczny Przewoźnik Drogowy:
Wyjaśnienie przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego na podstawie regulaminów obowiązujących w kraju, gdzie znajduje się jego siedziba art. 4 pkt 16 zobowiązanie podatkowe.
Znaczenie Zajęcie Egzekucyjne:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to czynność organu egzekucyjnego, wskutek której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w dziedzinie niezbędnym do wykonania zobowiązanie podatkowe.
Znaczenie Zasady Rachunkowości:
Wyjaśnienie poprzez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym również określone w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.Art. 3 ust. 11 ustawy o zobowiązanie podatkowe.
Znaczenie Zdolność Sądowa W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie fizyczna i prawna ma umiejętność występowania w procesie jako strona ( umiejętność sądowa). ( umiejętność sądową mają również jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa zobowiązanie podatkowe.
Znaczenie Zobowiązania Warunkowe:
Wyjaśnienie Wymóg wykonania świadczeń, których stworzenie jest uzależnione od zaistnienia ustalonych zdarzeń. Art. 3 ust. 28 ustawy o rachunkowości zobowiązanie podatkowe.

Czym jest Zobowiązanie podatkowe znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: