Zobowiązanie podatkowe co to jest
Definicja Zobowiązanie podatkowe w prawie. Znaczenie podatkowym jest wynikające z obowiązku.

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązanie podatkowe w prawie

Definicja z ang. The tax liability, z niem. Die Steuerpflicht.

Słownik ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE: Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy podatku w wysokości, w terminie i w miejscu ustalonych w regulaminach prawa podatkowego.
art. 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Znaczenie Zasób Nieruchomości:
Wyjaśnienie które stanowią element własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu albo województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, i nieruchomości będące obiektem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa zobowiązanie podatkowe.
Znaczenie Zgłoszenie Opłaty (EETS):
Wyjaśnienie przekazane podmiotowi pobierającemu koszty, które zatwierdza poruszanie się pojazdem na obszarze poboru opłat, w formie uzgodnionej poprzez dostawcę usługi koszty elektronicznej i podmiot zobowiązanie podatkowe.
Znaczenie Zasiedzenie Rzeczy Ruchomej:
Wyjaśnienie ruchomej nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeśli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba iż posiada w złej wierze. Art. 174 kodeksu cywilnego zobowiązanie podatkowe.
Znaczenie Zstępny:
Wyjaśnienie które są krewnymi w linii prostej, jest to pochodzą jedna od drugiej. Ustawodawca nie wprowadził definicji definicje zstępnych, jednakże art. 617 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zobowiązanie podatkowe.
Znaczenie Zbrodnia:
Wyjaśnienie zakazany w niebezpieczeństwie karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 lub karą surowszą.Art. 7 § 2 kodeksu karnego Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie.Art. 8 kodeksu karnego zobowiązanie podatkowe.

Czym jest Zobowiązanie podatkowe znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: