Zobowiązanie podatkowe co to jest
Definicja Zobowiązanie podatkowe w prawie. Znaczenie podatkowym jest wynikające z obowiązku.

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązanie podatkowe w prawie

Definicja z ang. The tax liability, z niem. Die Steuerpflicht.

Słownik ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE: Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy podatku w wysokości, w terminie i w miejscu ustalonych w regulaminach prawa podatkowego.
art. 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Znaczenie Zakres Pełnomocnictwa Procesowego:
Wyjaśnienie procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do: 1) wszystkich łączących się z kwestią czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania zobowiązanie podatkowe.
Znaczenie Zobowiązanie Przemienne:
Wyjaśnienie zobowiązany w ten sposób, iż wykonanie zobowiązania może nastąpić poprzez spełnienie jednego z kilku świadczeń (zobowiązanie przemienne), wybór świadczenia należy do dłużnika, chyba iż z czynności zobowiązanie podatkowe.
Znaczenie Zobowiązania Krótkoterminowe:
Wyjaśnienie Ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a również całość albo tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Art. 3 ust. 22 ustawy o rachunkowości zobowiązanie podatkowe.
Znaczenie Zobowiązanie:
Wyjaśnienie przeszłych zdarzeń wymóg wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują zastosowanie już posiadanych albo przyszłych aktywów jednostki. Art. 3 ust. 20 ustawy o rachunkowości zobowiązanie podatkowe.
Znaczenie Zatarcie Skazania:
Wyjaśnienie skazania uważane jest je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za zobowiązanie podatkowe.

Czym jest Zobowiązanie podatkowe znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: