Zobowiązanie przemienne co to jest
Definicja Zobowiązanie przemienne w prawie. Znaczenie zobowiązany w ten sposób, iż wykonanie.

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązanie przemienne w prawie

Definicja z ang. commitment alternating, z niem. Engagement Wechsel.

Słownik ZOBOWIĄZANIE PRZEMIENNE: Jeśli dłużnik jest zobowiązany w ten sposób, iż wykonanie zobowiązania może nastąpić poprzez spełnienie jednego z kilku świadczeń (zobowiązanie przemienne), wybór świadczenia należy do dłużnika, chyba iż z czynności prawnej, z ustawy albo z okoliczności wynika, że uprawnionym do wyboru jest wierzyciel albo osoba trzecia.
Art. 365 § 1 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Zawieszenie Postępowania Cywilnego:
Wyjaśnienie postępowanie z urzędu: 1) w przypadku śmierci strony albo jej przedstawiciela ustawowego, straty poprzez nich umiejętności procesowej, straty poprzez stronę umiejętności sądowej albo straty poprzez zobowiązanie przemienne.
Znaczenie Zbywanie Albo Nabywanie Nieruchomości (Wg Ustawy O Gospodarce Nieruchomościami - Przyp.Red.):
Wyjaśnienie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości albo przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej lub oddanie jej w użytkowanie zobowiązanie przemienne.
Znaczenie Zobowiązania Finansowe:
Wyjaśnienie Zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych lub do zamiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach. Art. 3 ust. 27 ustawy o rachunkowości zobowiązanie przemienne.
Znaczenie Zawieszenie Wykonania Kary:
Wyjaśnienie zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności albo grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeśli to jest wystarczające dla osiągnięcia zobowiązanie przemienne.
Znaczenie Zastępcza Kara Aresztu:
Wyjaśnienie grzywny w stawce przekraczającej 500 złotych okaże się bezskuteczna, można po wyrażeniu zgody poprzez ukaranego zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, określając jej rodzaj i czas trwania zobowiązanie przemienne.

Czym jest Zobowiązanie przemienne znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: