Zobowiązanie przemienne co to jest
Definicja Zobowiązanie przemienne w prawie. Znaczenie zobowiązany w ten sposób, iż wykonanie.

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązanie przemienne w prawie

Definicja z ang. commitment alternating, z niem. Engagement Wechsel.

Słownik: Jeśli dłużnik jest zobowiązany w ten sposób, iż wykonanie zobowiązania może nastąpić poprzez spełnienie jednego z kilku świadczeń (zobowiązanie przemienne), wybór świadczenia należy do dłużnika, chyba iż z czynności prawnej, z ustawy albo z okoliczności wynika, że uprawnionym do wyboru jest wierzyciel albo osoba trzecia.
Art. 365 § 1 kodeksu cywilnego.

Czym jest Zobowiązanie przemienne znaczenie w Słownik prawo Z .