Podboje rzymskie w okresie co to jest
Jak było Podboje rzymskie w okresie republiki. Definicja których ostatecznym skutkiem było.

Czy przydatne?

Co to znaczy Podboje rzymskie w okresie republiki definicja

Słownik PODBOJE RZYMSKIE W OKRESIE REPUBLIKI: W okresie republiki Rzym zaczął podboje terytorialne, których ostatecznym skutkiem było opanowanie całego basenu Morza Śródziemnego. Do 264 roku przed naszą erą Rzymianie pokonali swych wrogów na Półwyspie Apenińskim – Etrusków, Latynów, Samnitów (I, II i IIIwojna samnicka), Sabinów, Gallów i Greków. Ostatnim punktem oporu przeciwko władzy Rzymian było etruskie miasto Volsinii. Moment największych zdobyczy terytorialnych w czasach republiki rzymskiej to lata 264-133 przed naszą erą Wskutek trzech wojen z Kartaginą, tak zwany wojen punickich (I – 264-241rok przed naszą erą , II – 218-201 rok przed naszą erą ,, III – 149-146 rok przed naszą erą ,,) Rzymianie zniszczyli to kraj, a jego terytorium włączylido swego imperium (Sycylia, Sardynia, Korsyka, Hiszpania i wybrzeża Afryki Północnej). Wskutek trzech wojen macedońskich (215-205 rok przed naszą erą ,,), 200-197 rok przed naszą erą ,,),, 171-168 rok przed naszą erą ,,),,) Rzym zajął Macedonię i ostatecznie w 146 roku przed naszą erą ,,),,) – Grecję. W momencie wojen z Kartaginą Rzymianom powiodło się również zająć: Galię Cispadańską i Ilirię. W 146 roku przed naszą erą ,,),,) wskutek podbojów Rzym władał następującymi prowincjami: Sycylia, Sardynia i Korsyka, Hiszpania bliższa i dalsza, Macedonia (wspólnie z Epirem, Ilirią i Grecją) i Afryka. Do końca okresu republiki utworzono łącznie 15 prowincji. Relief z kolumny Trajana Warto pamiętać Najsłynniejszym wodzem kartagińskim, który walczył z Rzymianami, był Hannibal. W momencie II wojny punickiej zaatakował on Italię od północy, przechodząc ze swą armią, gdzie były między innymi słonie, poprzez Alpy. W momencie tej przeprawy połowa armii Hannibala zginęła. Mimo to w bitwach nad Jeziorem Trazymeńskim (217 rok przed naszą erą ,,),,) ) i pod Kannami (216 rok przed naszą erą ,,),,) )) pokonał on Rzymian, co wywołało wybuch paniki w Rzymie. W latach kolejnych nie powiodło mu się jednak zwyciężyć Rzymian w Italii. Ci zaś przenieśli wojnę do Afryki i Hiszpanii. W 203 roku przed naszą erą ,,),,) )) Hannibal został odwołany z Italii, a w 202 roku przed naszą erą ,,),,) )) wojska rzymskie pokonały Kartagińczyków w bitwie pod Zamą. Klęska ta zmusiła Kartaginę do zawarcia pokoju, na mocy którego straciła wszystkie swe posiadłości poza Afryką, musiała oddać Rzymowi prawie całą swą flotę i zapłacić kontrybucję. Definicje prowincja – terytoria poza granicami Italii podbite poprzez Rzymian. Były one uważane za własność ludu rzymskiego. Ludność prowincji traktowana była jako poddani Rzymu i zmuszona do płacenia podatków i świadczeń w naturze. Pierwszą prowincją rzymską stała się Sycylia pozyskana wskutek I wojny punickiej Poezja G. Charles-Picard: Hannibal. Warszawa 1971. J. Sikorski: Kanny 216 przed naszą erą ,,),,) )) Warszawa 1984. Atlas do historii starożytnej. Oprac. L. Piotrowicz. Warszawa-Wrocław 1984. Daty 264-146 rok przed naszą erą ,,),,) )) - wojny Rzymu z Kartaginą. wskutek pokonania Kartaginy Rzym stał się pierwszą potęgą pośród krajów położonych nad Morzem Śródziemnym Oś czasu 660 przed naszą erą ,,),,) )) - założenie Bizancjum około 600 przed naszą erą ,,),,) )) - wprowadzenie przymusowej izolacji chorych na trąd w Persji 471 przed naszą erą ,,),,) )) - usankcjonowanie instytucji trybunów.

Słownik Podboje Aleksandra Macedońskiego:
Informacje naszą erą hegemonię pośród krajów greckich zyskała Macedonia, którą rządził władca Filip II. Symbolem podporządkowania krajów greckich Macedonii stała się bitwa pod Cheroneą w 338 roku przed naszą podboje rzymskie w okresie republiki.
Słownik Plemiona Italskie:
Informacje mieszkańcy Italii nie należeli do ludów indoeuropejskich. Ich przodkami byli Ligurowie. W II tysiącleciu przed naszą erą w Italii osiedlili się Indoeuropejczycy. Pośród nich główne plemiona to podboje rzymskie w okresie republiki.
Słownik Państwo Polskie Za Mieszka I:
Informacje historycznym władcą państwa polskiego był Mieszko I (około 960-992) wywodzący się z dynastii piastowskiej. Wg kronikarza Galla Anonima (XII wiek) poprzednikami Mieszka I byli: Siemowit, Leszek i podboje rzymskie w okresie republiki.
Słownik Państwo Polskie Za Bolesława Chrobrego:
Informacje Bolesława Chrobrego (992-1025) to czasy centralizacji państwa polskiego, jego rozwoju gospodarczego i demograficznego i aktywnej polityki zagranicznej. Najwyższą władzę w kraju sprawował władca podboje rzymskie w okresie republiki.
Słownik Plemiona Polskie:
Informacje wskutek jednoczenia się wspólnot nazywanych opolami, a więc kilku rodów zamieszkujących wspólny teren. W połowie IX wieku na terenie ziem polskich zamieszkiwało kilkanaście plemion. W X wieku były to podboje rzymskie w okresie republiki.

Kim był, co zrobił Podboje rzymskie w okresie z historii w Słownik historia P .

  • Dodano:
  • Autor: