Iloczyn jonowy wody co to jest
Co to jest Iloczyn jonowy wody. Wyjaśnienie stężeń (aktywności) jonów [H +] i [OH -], będących.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Jonowy Iloczyn

Iloczyn jonowy wody
Iloczyn stężeń (aktywności) jonów [H +] i [OH -], będących produktami dysocjacji elektrolitycznej H 2O:Kw = H+] ∙ OH-] gdzie: Kw – iloczyn jonowy wody [1], H+] i H- stężenia (aktywności) jonów H+ i OH-. Wartość Kw zależy od temperatury i wynosi od 0,1139 ∙ 10 -14 w temp. 0oC do 59,0 ∙ 10 -14 w temp. 100°C. W temp. 25oC wynosi ona 1,008 ∙ 10 -14. Gdyż stężenia [H+] i [OH-] są sobie równe, więc [H+] wody czystej wynosi w tej temp. 10-7 W praktyce, zamiast definicje stęże nia (aktywności) jonów wodorowych [H+], stosuje się definicja pH:pH = –log [H+] Przy stałej wartości Kw przyrost stężenia jonów [H+] skutkuje spadek stężenia jonów [OH-] i odwrotnie, a wartość pH jest odpowiednio >7 i.

Czym jest Iloczyn jonowy wody znaczenie w Słownik definicje I