Należności celne wywozowe co to jest
Definicja Należności celne wywozowe w prawie. Znaczenie równoważnym skutku należne przy wywozie.

Czy przydatne?

Definicja Należności celne wywozowe w prawie

Definicja z ang. Export duties, z niem. Ausfuhrzölle.

Słownik: cła i koszty o równoważnym skutku należne przy wywozie towarów,
koszty wywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej albo odrębnych regulaminów mających wykorzystanie do niektórych towarów uzyskanych wskutek przetworzenia produktów rolnych
Art. 4 pkt 11 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Czym jest Należności celne wywozowe znaczenie w Słownik prawo N .