Nieważność czynności prawnej co to jest
Definicja Nieważność czynności prawnej w prawie. Znaczenie sprzeczna z ustawą lub mająca na celu.

Czy przydatne?

Definicja Nieważność czynności prawnej w prawie

Definicja z ang. The invalidity of legal action, z niem. Die Unwirksamkeit rechtliche Schritte.

Słownik: Czynność prawna sprzeczna z ustawą lub mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba iż właściwy przepis przewiduje inny skutek, zwłaszcza ten, że na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie regulaminy ustawy.Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jeśli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba iż z okoliczności wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.
Art. 58 kodeksu cyilnego.

Czym jest Nieważność czynności prawnej znaczenie w Słownik prawo N .