Biodegradacja całkowita co to jest
Co to jest Biodegradacja całkowita. Wyjaśnienie Biodegradacja prowadząca do pełnej mineralizacji.

Czy przydatne?

Co to jest Całkowita Biodegradacja

Definicja BIODEGRADACJA CAŁKOWITA: Biodegradacja całkowita
Biodegradacja prowadząca do pełnej mineralizacji substancji organicznej. → Biodegradacja, → Mineralizacja (substancji organicznej).[AM].

Słownik Batometr; Batymetr:
Znaczenie Przyrząd do → pobierania próbek wody podziemnej w studniach i otworach wiertniczych z jednoczesnym pomiarem głębokości otworu. → Opróbowanie hydrogeologiczne, → Sygnalizator głębokości, → Próbnik, → biodegradacja całkowita.
Słownik Bekerel Bq:
Znaczenie Jednostka aktywności ciała promieniotwórczego w układzie SI; aktywność ciała promieniotwórczego, gdzie jedna samoistna przemiana jądrowa zachodzi w momencie 1 sekundy:1Bq=1s-1 = 1 dps (disintegration biodegradacja całkowita.
Słownik Biotransformacja:
Znaczenie Niepełna → biodegradacja zanieczyszczeń w konsekwencji oddziaływania czynników środowiskowych (brak tlenu albo nutrientów, obecność toksyn, zmiany temperatury albo pH i tym podobne) albo utworzenia biodegradacja całkowita.
Słownik Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu; BZT:
Znaczenie zapotrzebowanie tlenu; BZT Laboratoryjny parametr oceny zanieczyszczenia wód. Znaczy liczba tlenu (wyrażoną w mg) potrzebną do biochemicznego utlenienia łatwo rozkładających się związków organicznych biodegradacja całkowita.
Słownik Barwa Wody; Zabarwienie Wody, Kolor W.:
Znaczenie zabarwienie wody, kolor w. Właściwość fizyczna oceniająca organoleptycznie (organoleptyczna) wody, spowodowana obecnością w niej rozpuszczonych bądź zawieszonych barwnych związków organicznych (→ biodegradacja całkowita.

Czym jest Biodegradacja całkowita znaczenie w Słownik definicje B

  • Dodano:
  • Autor: