Chemiczne zapotrzebowanie co to jest
Co to jest Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT. Wyjaśnienie tlenu ChZT Umowny, laboratoryjnie.

Czy przydatne?

Co to jest Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT

Definicja CHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU CHZT: Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT
Umowny, laboratoryjnie oznaczany parametr jakości wody. Ustala liczba tlenu (w mg) pobraną z utleniacza chemicznego (dwuchromianu albo nadmanganianu potasu) potrzebną do utlenienia związków znajdujących się w 1 dm3 wody. W czasie badania utlenianiu mogą ulegać zarówno związki ograniczne, jak i nieorganiczne. Wyniki oznaczeń sposobem dwuchromianową (do której odnoszona jest zazwyczaj nazwa ChZT) są 2-3-krotnie wyższe niż uzyskane sposobem nadmanganianową, nazywaną w Polsce utlenialnością. W badaniach wód podziemnych znaczy się zazwyczaj utlenialność, a w analizach ścieków i wód powierzchniowych i zanieczyszczonych wód podziemnych znaczy się ChZT. → Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT, → Utlenialność (wody).[AM].

Słownik Cyjanki CN-]:
Znaczenie Toksyczne aniony o właściwościach ligandów, tworzące związki kompleksowe z różnymi metalami: bardzo stabilne z żelazem i kobaltem, mniej stabilne z kadmem, cynkiem, miedzią i niklem. Z reguły chemiczne zapotrzebowanie tlenu chzt.
Słownik Collinsa Wykres:
Znaczenie Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwie pionowe kolumny: w pierwszej odwzorowuje się stężenia anionów, a w drugiej kationów (w mval/dm3). Sposób prosta, dosyć szybka, łatwo chemiczne zapotrzebowanie tlenu chzt.
Słownik Cranka-Nicholsona Schemat:
Znaczenie model Aproksymacja różnicowa równania filtracji nieustalonej (→ ruch nieustalony) polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie czasowym pośrednim pomiędzy początkiem a końcem chemiczne zapotrzebowanie tlenu chzt.
Słownik Chemiczna Substancja Wskaźnikowa:
Znaczenie substancja wskaźnikowa Substancja chemiczna naturalna albo celowo dodawana do wody, której badanie stężenia pozwala śledzić przepływ wody, dodatkowe dopływy i tak dalej Ch.s.w. jest także niekiedy chemiczne zapotrzebowanie tlenu chzt.
Słownik Ciśnienie Artezyjskie:
Znaczenie artezyjskie Ciśnienie w warstwie wodonośnej (→ wody podziemne naporowe) przykrytej utworami nieprzepuszczalnymi, wynikające z różnicy wysokości występowania zwierciadła wody w obszarze zasilającym chemiczne zapotrzebowanie tlenu chzt.

Czym jest Chemiczne zapotrzebowanie znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: