Chemiczne zapotrzebowanie co to jest
Co to jest Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT. Wyjaśnienie tlenu ChZT Umowny, laboratoryjnie.

Czy przydatne?

Co to jest Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT

Definicja CHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU CHZT: Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT
Umowny, laboratoryjnie oznaczany parametr jakości wody. Ustala liczba tlenu (w mg) pobraną z utleniacza chemicznego (dwuchromianu albo nadmanganianu potasu) potrzebną do utlenienia związków znajdujących się w 1 dm3 wody. W czasie badania utlenianiu mogą ulegać zarówno związki ograniczne, jak i nieorganiczne. Wyniki oznaczeń sposobem dwuchromianową (do której odnoszona jest zazwyczaj nazwa ChZT) są 2-3-krotnie wyższe niż uzyskane sposobem nadmanganianową, nazywaną w Polsce utlenialnością. W badaniach wód podziemnych znaczy się zazwyczaj utlenialność, a w analizach ścieków i wód powierzchniowych i zanieczyszczonych wód podziemnych znaczy się ChZT. → Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT, → Utlenialność (wody).[AM].

Słownik Czynniki Kształtujące Warunki Hydrogeologiczne W Basenach Sedymentacyjnych:
Znaczenie kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych Warunki hydrogeologiczne basenów sedymentacyjnych są kształtowane raczej poprzez takie czynniki, jak: budowa strukturalna chemiczne zapotrzebowanie tlenu chzt.
Słownik Czas Przebywania Wody W Systemie RT:
Znaczenie wody w systemie RT Średni czas dopływu cząsteczki wody od powierzchni terenu do danego punktu w systemie (warstwie wodonośnej). Linia łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu to → izochrona. Wymiar chemiczne zapotrzebowanie tlenu chzt.
Słownik Ciśnienie Złożowe Anomalne (Naft.):
Znaczenie anomalne (naft.) Ciśnienie zbiorowiska wody wgłębnej wyższe od → ciśnienia hydrostatycznego; za dolną gra-nicę tego ciśnienia przyjmuje się na ogół rozmiar gradientu p = 0,117 MPa/10 m (1,2 kG/cm2/10 chemiczne zapotrzebowanie tlenu chzt.
Słownik Ciśnienie Artezyjskie:
Znaczenie artezyjskie Ciśnienie w warstwie wodonośnej (→ wody podziemne naporowe) przykrytej utworami nieprzepuszczalnymi, wynikające z różnicy wysokości występowania zwierciadła wody w obszarze zasilającym chemiczne zapotrzebowanie tlenu chzt.
Słownik Ciek (Wodny):
Znaczenie powierzchniowe znajdujące się w ruchu (rzeki, potoki, strumienie, kanały), płynące (przepływające) korytem stale albo w ciągu dłuższego czasu, w relacji do wód podziemnych. C. może być drenujący chemiczne zapotrzebowanie tlenu chzt.

Czym jest Chemiczne zapotrzebowanie znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: