Chemiczne zapotrzebowanie co to jest
Co to jest Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT. Wyjaśnienie tlenu ChZT Umowny, laboratoryjnie.

Czy przydatne?

Co to jest Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT

Definicja CHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU CHZT: Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT
Umowny, laboratoryjnie oznaczany parametr jakości wody. Ustala liczba tlenu (w mg) pobraną z utleniacza chemicznego (dwuchromianu albo nadmanganianu potasu) potrzebną do utlenienia związków znajdujących się w 1 dm3 wody. W czasie badania utlenianiu mogą ulegać zarówno związki ograniczne, jak i nieorganiczne. Wyniki oznaczeń sposobem dwuchromianową (do której odnoszona jest zazwyczaj nazwa ChZT) są 2-3-krotnie wyższe niż uzyskane sposobem nadmanganianową, nazywaną w Polsce utlenialnością. W badaniach wód podziemnych znaczy się zazwyczaj utlenialność, a w analizach ścieków i wód powierzchniowych i zanieczyszczonych wód podziemnych znaczy się ChZT. → Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT, → Utlenialność (wody).[AM].

Słownik Ciśnienie Artezyjskie:
Znaczenie artezyjskie Ciśnienie w warstwie wodonośnej (→ wody podziemne naporowe) przykrytej utworami nieprzepuszczalnymi, wynikające z różnicy wysokości występowania zwierciadła wody w obszarze zasilającym chemiczne zapotrzebowanie tlenu chzt.
Słownik Czynnik Przesączania B:
Znaczenie przesączania B Wyznacznik wyrażający natężenie przesączania z warstwy wodonośnej do słabo przepuszczalnej albo odwrotnie, liczbowo równy kwadratowemu pierwiastkowi z iloczynu przewodności warstwy chemiczne zapotrzebowanie tlenu chzt.
Słownik Ciśnienie Osmotyczne:
Znaczenie osmotyczne Ciśnienie powstające na granicy roztworu i czystego rozpuszczalnika albo dwóch roztworów o różnym stężeniu przedzielonych błoną półprzepuszczalną. C.o. jest skierowane od roztworu o chemiczne zapotrzebowanie tlenu chzt.
Słownik Całkowity Węgiel Organiczny CWO:
Znaczenie organiczny CWO Laboratoryjnie oznaczany parametr zanieczyszczenia wód i ścieków substancjami organicznymi pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Obejmuje wszystkie związki węgla, zarówno chemiczne zapotrzebowanie tlenu chzt.
Słownik Cyjanki CN-]:
Znaczenie Toksyczne aniony o właściwościach ligandów, tworzące związki kompleksowe z różnymi metalami: bardzo stabilne z żelazem i kobaltem, mniej stabilne z kadmem, cynkiem, miedzią i niklem. Z reguły chemiczne zapotrzebowanie tlenu chzt.

Czym jest Chemiczne zapotrzebowanie znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: