Chemiczne zapotrzebowanie co to jest
Co to jest Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT. Wyjaśnienie tlenu ChZT Umowny, laboratoryjnie.

Czy przydatne?

Co to jest Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT

Definicja CHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU CHZT: Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT
Umowny, laboratoryjnie oznaczany parametr jakości wody. Ustala liczba tlenu (w mg) pobraną z utleniacza chemicznego (dwuchromianu albo nadmanganianu potasu) potrzebną do utlenienia związków znajdujących się w 1 dm3 wody. W czasie badania utlenianiu mogą ulegać zarówno związki ograniczne, jak i nieorganiczne. Wyniki oznaczeń sposobem dwuchromianową (do której odnoszona jest zazwyczaj nazwa ChZT) są 2-3-krotnie wyższe niż uzyskane sposobem nadmanganianową, nazywaną w Polsce utlenialnością. W badaniach wód podziemnych znaczy się zazwyczaj utlenialność, a w analizach ścieków i wód powierzchniowych i zanieczyszczonych wód podziemnych znaczy się ChZT. → Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT, → Utlenialność (wody).[AM].

Słownik Czynnik Przesączania B:
Znaczenie przesączania B Wyznacznik wyrażający natężenie przesączania z warstwy wodonośnej do słabo przepuszczalnej albo odwrotnie, liczbowo równy kwadratowemu pierwiastkowi z iloczynu przewodności warstwy chemiczne zapotrzebowanie tlenu chzt.
Słownik Cykl Pompowania Badawczego:
Znaczenie badawczego Ciąg następujących po sobie w określonej kolejności faz pompowania badawczego w momencie t, obejmuje zazwyczaj fazę pompowania oczyszczającego (wstępnego), trzy etapy pompowania badawczego chemiczne zapotrzebowanie tlenu chzt.
Słownik Ciśnienie Złożowe Anomalne (Naft.):
Znaczenie anomalne (naft.) Ciśnienie zbiorowiska wody wgłębnej wyższe od → ciśnienia hydrostatycznego; za dolną gra-nicę tego ciśnienia przyjmuje się na ogół rozmiar gradientu p = 0,117 MPa/10 m (1,2 kG/cm2/10 chemiczne zapotrzebowanie tlenu chzt.
Słownik Czynniki Formujące Skład Chemiczny Wód Kopalnianych:
Znaczenie skład chemiczny wód kopalnianych Skład chemiczny wód kopalnianych kształtują dwie fundamentalne ekipy czynników: budowa geologiczna i działalność górnicza. Rozpatrując czynniki geologiczne należy chemiczne zapotrzebowanie tlenu chzt.
Słownik Ciśnienie Subartezyjskie:
Znaczenie subartezyjskie Ciśnienie wody podziemnej w warstwie o zwierciadle napiętym powodujące podniesienie się zwierciadła wody po odwierceniu studni, nie osiągające powierzchni terenu. → Ciśnienie chemiczne zapotrzebowanie tlenu chzt.

Czym jest Chemiczne zapotrzebowanie znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: