dopływ co to jest
Co to jest dopływ. Wyjaśnienie wody na przykład do studni, do kopalni. 2. Składowa przychodowa.

Czy przydatne?

Co to jest Dopływ

Definicja DOPŁYW: dopływ
1. Zdarzenie dopływu wody na przykład do studni, do kopalni. 2. Składowa przychodowa (dodatnia) w obiegu, w bilansie wodnym jednostki, obszaru albo obiektu, na przykład dopływ do zbiornika wód podziemnych, do kopalni, do studni, podziemny do rzeki. → Ruch wody podziemnej.[AK].

Słownik Debye'a-Hückela Równanie:
Znaczenie równanie Wzór na obliczenie → współczynnika aktywności jonów w roztworze. Gdy → siła jonowa roztworu I < 0, wówczas: gdzie: γi – współczynnik aktywności jonu i [1], I – siła jonowa roztworu [1]: ci – dopływ.
Słownik Degradacja Wód Podziemnych; Obniżenie Jakości W.P., Zanieczyszczenie W.P., Skażenie W.P.:
Znaczenie podziemnych; obniżenie jakości w.p., zanieczyszczenie w.p., skażenie w.p. W hydrogeologii degradacja jest rozumiana jako obniżenie naturalnej jakości i ilości wody podziemnej wywołane czynnikami dopływ.
Słownik Dehydratacja; Odszczepienie Cząstek Wody:
Znaczenie odszczepienie cząstek wody Definicja szeroko służące w naukach przyrodniczych. W hydrogeologii:1. Mechanizm zachodzący między innymi w wodach podziemnych, opierający na odszczepieniu od jonów albo dopływ.
Słownik Dupuita Schemat (Warstwy Wodo Nośnej O Zwierciadle Swobodnym):
Znaczenie warstwy wodo nośnej o zwierciadle swobodnym) Schemat jednorodnej (k = const) warstwy wodonośnej o → zwierciadle swobodnym i płaskim, poziomym spągu. W modelu przyjmuje się poziomy układ linii prądu dopływ.
Słownik Dyspersja Hydrodynamiczna:
Znaczenie hydrodynamiczna Dyspersja cząstek płynu w ruchu w ośrodku porowatym wywołana zróżnicowaną prędkością w kanalikach porowych; mechaniczna dyspersja znacznika albo substancji rozpuszczonej w wodzie dopływ.

Czym jest dopływ znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: