dren co to jest
Co to jest dren. Wyjaśnienie rurka perforowana), którymi przy niewielkich spadkach są zbierane i.

Czy przydatne?

Co to jest Dren

Definicja DREN: dren
Rów otwarty i sączek (rurka perforowana), którymi przy niewielkich spadkach są zbierane i odprowadzane płytkie wody podziemne. D. stosuje się najczęściej w celu obniżenia zwierciadła wód podziemnych na terenach użytków rolnych. → Drenaż rolniczy, → Drenaż ochronny skarp, → Ujęcie drenażowe.[AK].

Słownik Drenaż Ochronny Skarp; Drenaż Ochronny Zboczy:
Znaczenie skarp; drenaż ochronny zboczy Odwodnienie skarp wykonane raczej u ich podnóża w celu zapewnienia stateczności (ryc. 18).[AK]Ryc. 18. Przykłady drenażowego zabezpieczenia skarp (częściowo wg Wieczysty dren.
Słownik Dyspersja; Dyspersja W Wodach Podziemnych:
Znaczenie dyspersja w wodach podziemnych Zespół efektów wynikających ze zjawisk fizycznych (zróżnicowanie prędkości w kanalikach porowych i w poszczególnych punktach przestrzeni porowej) i fizykochemicznych dren.
Słownik Dokumentacja Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Zestaw dokumentów przedstawiających wyniki badań warunków hydrogeologicznych określonego obszaru dla ustalonych celów praktycznych (projektowanie ujęć wód podziemnych, inwestycji dren.
Słownik Dyfuzja Adwekcyjna; Dyfuzja Konwekcyjna:
Znaczenie dyfuzja konwekcyjna Dyfuzja molekularna w środowisku poruszających się wód podziemnych (→ dyfuzja, → dyspersja). Do członu dyfuzyjnego opisanego drugim prawem Ficka (→ dyfuzja) dodaje się człon dren.
Słownik Dokładność (Pomiaru):
Znaczenie Stopień zgodności pomiędzy rezultatem pomiaru a wartością prawdziwą. W hydrogeochemii definicja służące na przykład przy ocenie sposoby analitycznej. Znaczy zgodność wyników uzyskiwanych daną dren.

Czym jest dren znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: