Drenaż rozsączający ścieki co to jest
Co to jest Drenaż rozsączający ścieki. Wyjaśnienie Układ drenów zakładanych w strefie aeracji.

Czy przydatne?

Co to jest Ścieki Rozsączający Drenaż

Definicja DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY ŚCIEKI: Drenaż rozsączający ścieki
Układ drenów zakładanych w strefie aeracji, wykorzystywany na przykład w piaskach i piaskach gliniastych do biologicznego oczyszczania niewielkiej ilości ścieków. Zwierciadło wód podziemnych powinno leżeć na głębokości przynajmniej 2-3 m (ryc. 20).[AK]Ryc. 20. Model drenów rozsączających (wg Wieczysty, 1982) a – rurociąg odprowadzający ścieki, b – dół gnilny, c – dreny.

Słownik Drenaż Ochronny Skarp; Drenaż Ochronny Zboczy:
Znaczenie skarp; drenaż ochronny zboczy Odwodnienie skarp wykonane raczej u ich podnóża w celu zapewnienia stateczności (ryc. 18).[AK]Ryc. 18. Przykłady drenażowego zabezpieczenia skarp (częściowo wg Wieczysty drenaż rozsączający ścieki.
Słownik Deficyt Nasycenia; Deficyt Saturacji:
Znaczenie Deficyt nasycenia; deficyt saturacji Różnica pomiędzy porowatością otwartą (→ porowatość) a aktualną względną zawartością wody; odpowiada więc względnemu nasyceniu fazą gazową.[TM drenaż rozsączający ścieki.
Słownik Desorpcja:
Znaczenie Fundamentalny mechanizm fizykochemiczny zachodzący w układzie woda podziemna-skała i decyzyjny o chemizmie wód. mechanizm odwrotny do → adsorpcji, opierający na odłączeniu od → adsorbentów uprzednio drenaż rozsączający ścieki.
Słownik Dirichleta Warunek Brzegowy; (I Rodzaju):
Znaczenie brzegowy; (I rodzaju) Zadana wartość funkcji w ustalonych punktach obszaru. W modelach filtracji wód podziemnych to jest wartość → wysokości hydraulicznej w ustalonych punktach (na przykład wzdłuż drenaż rozsączający ścieki.
Słownik Dekolmatacja (Przewodu Krasowego):
Znaczenie Dekolmatacja (przewodu krasowego) Usuwanie (z reguły nagłe) materiału wypełniającego na przykład przewód krasowy wskutek zmiany panującego w nim ciśnienia.[JD drenaż rozsączający ścieki.

Czym jest Drenaż rozsączający ścieki znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: