Hydrogeologia regionalna co to jest
Co to jest Hydrogeologia regionalna. Wyjaśnienie Dział hydrogeologii zajmujący się analizą →.

Czy przydatne?

Co to jest Regionalna Hydrogeologia

Definicja HYDROGEOLOGIA REGIONALNA: Hydrogeologia regionalna
Dział hydrogeologii zajmujący się analizą → warunków hydrogeologicznych w → regionach hydrogeologicznych, geograficznych albo administracyjnych. Badanie ta dotyczy: warunków hydrogeologicznych, regionalnej dynamiki krążenia, ilości i jakości wód podziemnych, ich genezy, badań regionalnych i wzajemnych oddziaływań pomiędzy wieloma → strukturami hydrogeologicznymi. H.r. obejmuje również → regionalizację hydrogeologiczną (umożliwiającą systemowe i modelowe określanie zasobów wód podziemnych), badania łączności wód podziemnych z powierzchniowymi i stosunku pomiędzy ich zasobami i badania nad oddziaływaniem środowiska na hydrosferę podziemną, określanie zagrożenia wód podziemnych i ustalanie możliwości uzupełniania zasobów i magazynowania wód podziemnych w skali regionalnej i zasad ich ochrony.[SK].

Słownik Hydrogeologia Inżynierska:
Znaczenie inżynierska Dział hydrogeologii stosowanej (praktycznej) zajmujący się wodami podziemnymi przez wzgląd na budownictwem lądowym, wodnym, budową ujęć, inżynierią sanitarną. Traktuje o zmianach i hydrogeologia regionalna.
Słownik Hydrosfera:
Znaczenie hydrosfera Przestrzeń na kuli ziemskiej i wokół niej, gdzie znajduje się woda we wszystkich stanach skupienia. H. obejmuje litosferę, biosferę i znaczącą część atmosfery.[SK hydrogeologia regionalna.
Słownik Hydroizohipsa, Linia Równych Wysokości Hydraulicznych, Linia Ekwipotencjalna:
Znaczenie Linia równych wysokości hydraulicznych, linia ekwipotencjalna Linia łącząca punkty o jednakowej → wysokości hydraulicznej w warstwie wodonośnej (systemie). Układ hydroizohips jest więc mapą hydrogeologia regionalna.
Słownik Hydrogeologia Ogólna:
Znaczenie ogólna Dział hydrogeologii wykorzystywany jako podbudowa dla innych jej kierunków. Traktuje o → genezie wód podziemnych, ich udziale w → obiegu wody (w przyrodzie), właściwościach skał ( → utwory hydrogeologia regionalna.
Słownik Hydrogeologia Górnicza:
Znaczenie górnicza H.g. jest specjalnością z pogranicza hydrogeologii i górnictwa, której zadaniem jest tworzenie racjonalnych, naukowych podstaw dla podejmowania decyzji i działań optymalizujących hydrogeologia regionalna.

Czym jest Hydrogeologia regionalna znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: