Hydrogeologia regionalna co to jest
Co to jest Hydrogeologia regionalna. Wyjaśnienie Dział hydrogeologii zajmujący się analizą →.

Czy przydatne?

Co to jest Regionalna Hydrogeologia

Definicja HYDROGEOLOGIA REGIONALNA: Hydrogeologia regionalna
Dział hydrogeologii zajmujący się analizą → warunków hydrogeologicznych w → regionach hydrogeologicznych, geograficznych albo administracyjnych. Badanie ta dotyczy: warunków hydrogeologicznych, regionalnej dynamiki krążenia, ilości i jakości wód podziemnych, ich genezy, badań regionalnych i wzajemnych oddziaływań pomiędzy wieloma → strukturami hydrogeologicznymi. H.r. obejmuje również → regionalizację hydrogeologiczną (umożliwiającą systemowe i modelowe określanie zasobów wód podziemnych), badania łączności wód podziemnych z powierzchniowymi i stosunku pomiędzy ich zasobami i badania nad oddziaływaniem środowiska na hydrosferę podziemną, określanie zagrożenia wód podziemnych i ustalanie możliwości uzupełniania zasobów i magazynowania wód podziemnych w skali regionalnej i zasad ich ochrony.[SK].

Słownik Hydrologia:
Znaczenie o środowisku wodnym ze szczególnym uwzględnieniem → obiegu wody w przyrodzie i mechanizmów związanych z tym obiegiem. Model (ryc. 34) wskazuje poziom dokładności prac badawczych, dziedziny i zakres hydrogeologia regionalna.
Słownik Humifikacja:
Znaczenie Stopniowy rozkład substancji organicznej przebiegający w warunkach lądowych, przy aktywnym udziale bakterii i niektórych roztoczy, w środowisku wilgotnym i umiarkowanym dostępie tlenu. Wskutek tego hydrogeologia regionalna.
Słownik Hydrogeologia Inżynierska:
Znaczenie inżynierska Dział hydrogeologii stosowanej (praktycznej) zajmujący się wodami podziemnymi przez wzgląd na budownictwem lądowym, wodnym, budową ujęć, inżynierią sanitarną. Traktuje o zmianach i hydrogeologia regionalna.
Słownik Hydrogeochemia:
Znaczenie Edukacja przyrodnicza o charakterze fundamentalnym i stosowanym. Zajmuje się składem chemicznym wód podziemnych i jego genezą, procesami powodującymi przemiany chemizmu wód podziemnych i hydrogeologia regionalna.
Słownik Hydrogeologia Stosowana:
Znaczenie służąca Dział hydrogeologii zajmujący się wodami podziemnymi z punktu widzenia możliwości ich zastosowania poprzez ustalonych użytkowników albo umożliwienia działalności człowieka w określonym hydrogeologia regionalna.

Czym jest Hydrogeologia regionalna znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: