Igłofiltr co to jest
Co to jest Igłofiltr. Wyjaśnienie wykorzystywany do czerpania wody w skałach luźnych, najczęściej.

Czy przydatne?

Co to jest Igłofiltr

Definicja IGŁOFILTR: Igłofiltr
Otwór wykorzystywany do czerpania wody w skałach luźnych, najczęściej słabo przepuszczalnych, o długości do 10-20 m i średnicy do 100 mm. Obudowany jest rurą, w dolnej albo górnej części której (w zależności od tego, czy otwór skierowany jest ku górze, czy ku dołowi) znajduje się filtr skończony stożkowatym ostrzem, pozwalającym zgłębiać go sposobem wymywania. Igłofiltry połączone wspólnym przewodem z pompą ssącą stosuje się do odwadniania wykopów budowlanych albo w górnictwie jako obiekt → odwadniania kombinowanego. → Odwadnianie kopalni.[TB].

Słownik Izotopowe Wzbogacenie; Izotopowa Separacja:
Znaczenie wzbogacenie; izotopowa separacja Wynik → frakcjonowania izotopowego. Dla wyrażenia i.w. jednego związku w relacji do drugiego w skutku → izotopowej zamiany stosuje się współczynnik i.w.:E ab = (αab – igłofiltr.
Słownik Izoterma Sorpcji:
Znaczenie Zależność, oceniona w określonej temperaturze, pomiędzy stężeniem substancji w sorbencie kontaktującym się z nim roztworze. I.s. pozwala ocenić fundamentalne parametry sorpcji, tzn. stałą podziału Kd igłofiltr.
Słownik Ingresja Wód Zasolonych:
Znaczenie zasolonych Wnikanie, wlewanie, wdzieranie się wód o wysokiej mineralizacji pochodzących z morza albo z głębszych poziomów wodonośnych do wód podziemnych słodkich (niezmineralizowanych); o i.w. mówi igłofiltr.
Słownik Infiltracja:
Znaczenie Wsiąkanie wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, z cieków i zbiorników powierzchniowych i z kondensacji pary wodnej z powierzchni terenu do → strefy aeracji, a następnie (po oddaniu części tych igłofiltr.
Słownik Iloczyn Jonowy Wody:
Znaczenie Iloczyn stężeń (aktywności) jonów [H +] i [OH -], będących produktami dysocjacji elektrolitycznej H 2O:Kw = H+] ∙ OH-] gdzie: Kw – iloczyn jonowy wody [1], H+] i H- stężenia (aktywności) jonów H+ i igłofiltr.

Czym jest Igłofiltr znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: