Iloczyn jonowy wody co to jest
Co to jest Iloczyn jonowy wody. Wyjaśnienie stężeń (aktywności) jonów [H +] i [OH -], będących.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Jonowy Iloczyn

Definicja ILOCZYN JONOWY WODY: Iloczyn jonowy wody
Iloczyn stężeń (aktywności) jonów [H +] i [OH -], będących produktami dysocjacji elektrolitycznej H 2O:Kw = H+] ∙ OH-] gdzie: Kw – iloczyn jonowy wody [1], H+] i H- stężenia (aktywności) jonów H+ i OH-. Wartość Kw zależy od temperatury i wynosi od 0,1139 ∙ 10 -14 w temp. 0oC do 59,0 ∙ 10 -14 w temp. 100°C. W temp. 25oC wynosi ona 1,008 ∙ 10 -14. Gdyż stężenia [H+] i [OH-] są sobie równe, więc [H+] wody czystej wynosi w tej temp. 10-7 W praktyce, zamiast definicje stęże nia (aktywności) jonów wodorowych [H+], stosuje się definicja pH:pH = –log [H+] Przy stałej wartości Kw przyrost stężenia jonów [H+] skutkuje spadek stężenia jonów [OH-] i odwrotnie, a wartość pH jest odpowiednio >7 i.

Słownik Izobata:
Znaczenie łącząca punkty na mapie o jednakowej głębokości od powierzchni. I. mogą być odnoszone zarówno do geologicznych powierzchni strukturalnych (strop, spąg i tym podobne), jak i do zwierciadła wody iloczyn jonowy wody.
Słownik Iloczyn Aktywności; I. Rozpuszczalności Jonowej, I. Aktywności Jonowej:
Znaczenie i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej W nasyconym roztworze kompletnie zdysocjowanego elektrolitu (AB = A+ + B-) iloczyn aktywności obu rodzajów jonów jest wielkością stałą w danej iloczyn jonowy wody.
Słownik Inwersja Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Zaburzenia naturalnej pionowej → strefowości hydrogeochemicznej, najczęściej zakłócenie naturalnego wzrostu mineralizacji wód wspólnie z głębokością. I.h. obejmuje wówczas anomalną iloczyn jonowy wody.
Słownik Izotopy Stabilne; Nuklidy Trwałe:
Znaczenie nuklidy trwałe Nuklidy nieulegające samorzutnym, mierzalnym przemianom promieniotwórczym. W badaniach hydrogeologicznych wykorzystanie znajdują i.s. pierwiastków lekkich: 1H, 2H (D), 33He, 4He, 10B iloczyn jonowy wody.
Słownik Izoterma:
Znaczenie izoterma Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej temperaturze wody (hydroizoterma). 2. Linia przedstawiająca na wykresie termodynamicznym przemianę izotermiczną.[TM iloczyn jonowy wody.

Czym jest Iloczyn jonowy wody znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: