Iloczyn jonowy wody co to jest
Co to jest Iloczyn jonowy wody. Wyjaśnienie stężeń (aktywności) jonów [H +] i [OH -], będących.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Jonowy Iloczyn

Definicja ILOCZYN JONOWY WODY: Iloczyn jonowy wody
Iloczyn stężeń (aktywności) jonów [H +] i [OH -], będących produktami dysocjacji elektrolitycznej H 2O:Kw = H+] ∙ OH-] gdzie: Kw – iloczyn jonowy wody [1], H+] i H- stężenia (aktywności) jonów H+ i OH-. Wartość Kw zależy od temperatury i wynosi od 0,1139 ∙ 10 -14 w temp. 0oC do 59,0 ∙ 10 -14 w temp. 100°C. W temp. 25oC wynosi ona 1,008 ∙ 10 -14. Gdyż stężenia [H+] i [OH-] są sobie równe, więc [H+] wody czystej wynosi w tej temp. 10-7 W praktyce, zamiast definicje stęże nia (aktywności) jonów wodorowych [H+], stosuje się definicja pH:pH = –log [H+] Przy stałej wartości Kw przyrost stężenia jonów [H+] skutkuje spadek stężenia jonów [OH-] i odwrotnie, a wartość pH jest odpowiednio >7 i.

Słownik Inwersja Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Zaburzenia naturalnej pionowej → strefowości hydrogeochemicznej, najczęściej zakłócenie naturalnego wzrostu mineralizacji wód wspólnie z głębokością. I.h. obejmuje wówczas anomalną iloczyn jonowy wody.
Słownik Izotopy Radu W Wodach Kopalnianych:
Znaczenie wodach kopalnianych Do wyrobisk górniczych kopalń węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) i rud miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM) dopływają wody silnie radowe iloczyn jonowy wody.
Słownik Interferencja Studzien; Współdziałanie Studzien:
Znaczenie studzien; współdziałanie studzien Nakładanie się wpływów studzien eksploatujących ten sam poziom wodonośny, usytuowanych w odległościach mniejszych niż ich zasięgi (ryc. 36).[AK]Ryc. 36. Przekrój iloczyn jonowy wody.
Słownik Infiltracja Efektywna; Infiltracja Skuteczna:
Znaczenie skuteczna; infiltracja efektywna Część wód pochodzących z opadów atmosferycznych, która po pomniejszeniu objętości związanej ze spływem powierzchniowym, → ewapotranspiracją i procesem wiązania siłami iloczyn jonowy wody.
Słownik Intensywność Infiltracji W:
Znaczenie infiltracji W Liczba wody opadowej (albo innej: z nawadniania, ze stawów infiltracyjnych i tym podobne), która z jednostkowej powierzchni terenu dopływa skutecznie w jednostce czasu do warstwy iloczyn jonowy wody.

Czym jest Iloczyn jonowy wody znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: