Integrator szczelinowy co to jest
Co to jest Integrator szczelinowy ; model szczelinowy, Hele-Shaw model. Wyjaśnienie schemat.

Czy przydatne?

Co to jest Integrator szczelinowy ; model szczelinowy, Hele-Shaw model

Definicja INTEGRATOR SZCZELINOWY ; MODEL SZCZELINOWY, HELE-SHAW MODEL: Integrator szczelinowy ; schemat szczelinowy, Hele-Shaw schemat
Urządzenie do analogowego modelowania filtracji wód podziemnych, gdzie strumień filtracyjny reprezentowany jest przepływem laminarnym (→ ruch laminarny) lepkiej cieczy poprzez szczelinę o regulowanym rozwarciu, utworzoną pomiędzy dwiema płytami, z których co najmniej jedna jest przezroczysta. Szczelina może być pozioma, pionowa albo nachylona pod dowolnym kątem.[MR].

Słownik Izoterma:
Znaczenie izoterma Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej temperaturze wody (hydroizoterma). 2. Linia przedstawiająca na wykresie termodynamicznym przemianę izotermiczną.[TM integrator szczelinowy ; model szczelinowy, hele-shaw model.
Słownik Inwersja Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Zaburzenia naturalnej pionowej → strefowości hydrogeochemicznej, najczęściej zakłócenie naturalnego wzrostu mineralizacji wód wspólnie z głębokością. I.h. obejmuje wówczas anomalną integrator szczelinowy ; model szczelinowy, hele-shaw model.
Słownik Izotopowy Skład Wody:
Znaczenie wody Wodór i tlen wchodzące w skład cząsteczki wody mają po trzy izotopy: 1H, 2H(→ deuter), 3H(→ tryt) i 16O, 17O, 18O. Spośród izotopów trwałych znaczenie dla badań hydrogeologicznych mają: wodór integrator szczelinowy ; model szczelinowy, hele-shaw model.
Słownik Ingresja Wód Zasolonych:
Znaczenie zasolonych Wnikanie, wlewanie, wdzieranie się wód o wysokiej mineralizacji pochodzących z morza albo z głębszych poziomów wodonośnych do wód podziemnych słodkich (niezmineralizowanych); o i.w. mówi integrator szczelinowy ; model szczelinowy, hele-shaw model.
Słownik Izotopowa Wymiana:
Znaczenie zamiana izotopów danego pierwiastka zachodzi zarówno pomiędzy wieloma etapami tego samego związku chemicznego, jak i w czasie reakcji pomiędzy wieloma związkami, gdzie ten pierwiastek występuje, na integrator szczelinowy ; model szczelinowy, hele-shaw model.

Czym jest Integrator szczelinowy znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: