Integrator szczelinowy co to jest
Co to jest Integrator szczelinowy ; model szczelinowy, Hele-Shaw model. Wyjaśnienie schemat.

Czy przydatne?

Co to jest Integrator szczelinowy ; model szczelinowy, Hele-Shaw model

Definicja INTEGRATOR SZCZELINOWY ; MODEL SZCZELINOWY, HELE-SHAW MODEL: Integrator szczelinowy ; schemat szczelinowy, Hele-Shaw schemat
Urządzenie do analogowego modelowania filtracji wód podziemnych, gdzie strumień filtracyjny reprezentowany jest przepływem laminarnym (→ ruch laminarny) lepkiej cieczy poprzez szczelinę o regulowanym rozwarciu, utworzoną pomiędzy dwiema płytami, z których co najmniej jedna jest przezroczysta. Szczelina może być pozioma, pionowa albo nachylona pod dowolnym kątem.[MR].

Słownik Izochrona:
Znaczenie łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu wody podziemnej do określonego miejsca, na przykład studni. Obliczenie izochron dzieje się zwykle wzdłuż linii prądu wg → modelu wypierania tłokowego (bez integrator szczelinowy ; model szczelinowy, hele-shaw model.
Słownik Imisja Zanieczyszczeń; Imisja Substancji Zanieczyszczających:
Znaczenie zanieczyszczeń; imisja substancji zanieczyszczających 1. Pochłanianie (przyjęcie) zanieczyszczeń poprzez określony obiekt środowiska. 2. Opad zanieczyszczeń na określoną (jednostkową) powierzchnię integrator szczelinowy ; model szczelinowy, hele-shaw model.
Słownik Intercepcja:
Znaczenie Zdarzenie przechwytywania → opadów atmosferycznych poprzez roślinność (liście, konary, gałęzie i tym podobne) i różne obiekty znajdujące się na powierzchni ziemi (rodzaj retencji). Część tych opadów integrator szczelinowy ; model szczelinowy, hele-shaw model.
Słownik Iloczyn Jonowy Wody:
Znaczenie Iloczyn stężeń (aktywności) jonów [H +] i [OH -], będących produktami dysocjacji elektrolitycznej H 2O:Kw = H+] ∙ OH-] gdzie: Kw – iloczyn jonowy wody [1], H+] i H- stężenia (aktywności) jonów H+ i integrator szczelinowy ; model szczelinowy, hele-shaw model.
Słownik Izoterma Sorpcji:
Znaczenie Zależność, oceniona w określonej temperaturze, pomiędzy stężeniem substancji w sorbencie kontaktującym się z nim roztworze. I.s. pozwala ocenić fundamentalne parametry sorpcji, tzn. stałą podziału Kd integrator szczelinowy ; model szczelinowy, hele-shaw model.

Czym jest Integrator szczelinowy znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: