Intensywność infiltracji W co to jest
Co to jest Intensywność infiltracji W. Wyjaśnienie Liczba wody opadowej (albo innej: z nawadniania.

Czy przydatne?

Co to jest W Infiltracji Intensywność

Definicja INTENSYWNOŚĆ INFILTRACJI W: Intensywność infiltracji W
Liczba wody opadowej (albo innej: z nawadniania, ze stawów infiltracyjnych i tym podobne), która z jednostkowej powierzchni terenu dopływa skutecznie w jednostce czasu do warstwy wodonośnej:W = Vw/(At) gdzie: Vw – objętość wody infiltrującej do warstwy wodonośnej [L3], A – pole powierzchni obszaru objętego procesem infiltracji [L2], t – czas trwania procesu [T]. Wyznacza się ją jako średnią dla różnych przedziałów czasu (→ infiltracja). Mechanizm przeciwny bywa nazywany eksfiltracją. Uwaga: brak jest pełnej zgodności w synonimach obcojęzycznych. Wymiar: [LT -1].Jednostki: m/s, m/h, m/d, m/a .[TM].

Słownik Imisja Zanieczyszczeń; Imisja Substancji Zanieczyszczających:
Znaczenie zanieczyszczeń; imisja substancji zanieczyszczających 1. Pochłanianie (przyjęcie) zanieczyszczeń poprzez określony obiekt środowiska. 2. Opad zanieczyszczeń na określoną (jednostkową) powierzchnię intensywność infiltracji w.
Słownik Izopieza:
Znaczenie łącząca punkty na mapie o jednakowym ciśnieniu hydrostatycznym (piezometrycznym), → hydroizopieza. W wielu językach wykorzystywanie tego definicje jako niejednoznacznego jest odradzane (dotyczy to intensywność infiltracji w.
Słownik Iloczyn Aktywności; I. Rozpuszczalności Jonowej, I. Aktywności Jonowej:
Znaczenie i. rozpuszczalności jonowej, i. aktywności jonowej W nasyconym roztworze kompletnie zdysocjowanego elektrolitu (AB = A+ + B-) iloczyn aktywności obu rodzajów jonów jest wielkością stałą w danej intensywność infiltracji w.
Słownik Izolator; Poziom Izolujący:
Znaczenie Izolator; poziom izolujący Ustalenie → poziomu nieprzepuszczalnego, służące regularnie w hydrogeologii naftowej w nawiązaniu do nazwy → kolektor. → Utwory hydrogeologiczne.[AK intensywność infiltracji w.
Słownik Izotopowa Wymiana:
Znaczenie zamiana izotopów danego pierwiastka zachodzi zarówno pomiędzy wieloma etapami tego samego związku chemicznego, jak i w czasie reakcji pomiędzy wieloma związkami, gdzie ten pierwiastek występuje, na intensywność infiltracji w.

Czym jest Intensywność infiltracji W znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: