Intensywność infiltracji W co to jest
Co to jest Intensywność infiltracji W. Wyjaśnienie Liczba wody opadowej (albo innej: z nawadniania.

Czy przydatne?

Co to jest W Infiltracji Intensywność

Definicja INTENSYWNOŚĆ INFILTRACJI W: Intensywność infiltracji W
Liczba wody opadowej (albo innej: z nawadniania, ze stawów infiltracyjnych i tym podobne), która z jednostkowej powierzchni terenu dopływa skutecznie w jednostce czasu do warstwy wodonośnej:W = Vw/(At) gdzie: Vw – objętość wody infiltrującej do warstwy wodonośnej [L3], A – pole powierzchni obszaru objętego procesem infiltracji [L2], t – czas trwania procesu [T]. Wyznacza się ją jako średnią dla różnych przedziałów czasu (→ infiltracja). Mechanizm przeciwny bywa nazywany eksfiltracją. Uwaga: brak jest pełnej zgodności w synonimach obcojęzycznych. Wymiar: [LT -1].Jednostki: m/s, m/h, m/d, m/a .[TM].

Słownik Izohipsa:
Znaczenie Izohipsa Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej wysokości, najczęściej ponad poziom morza. W razie gdy izohipsy dotyczą powierzchni zwierciadła wody podziemnej, mówimy o → hydroizohipsie.[TM intensywność infiltracji w.
Słownik Izotopowy Skład Wody:
Znaczenie wody Wodór i tlen wchodzące w skład cząsteczki wody mają po trzy izotopy: 1H, 2H(→ deuter), 3H(→ tryt) i 16O, 17O, 18O. Spośród izotopów trwałych znaczenie dla badań hydrogeologicznych mają: wodór intensywność infiltracji w.
Słownik Infiltracja:
Znaczenie Wsiąkanie wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, z cieków i zbiorników powierzchniowych i z kondensacji pary wodnej z powierzchni terenu do → strefy aeracji, a następnie (po oddaniu części tych intensywność infiltracji w.
Słownik Ingresja Wód Zasolonych:
Znaczenie zasolonych Wnikanie, wlewanie, wdzieranie się wód o wysokiej mineralizacji pochodzących z morza albo z głębszych poziomów wodonośnych do wód podziemnych słodkich (niezmineralizowanych); o i.w. mówi intensywność infiltracji w.
Słownik Izobata:
Znaczenie łącząca punkty na mapie o jednakowej głębokości od powierzchni. I. mogą być odnoszone zarówno do geologicznych powierzchni strukturalnych (strop, spąg i tym podobne), jak i do zwierciadła wody intensywność infiltracji w.

Czym jest Intensywność infiltracji W znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: