Interferencja studzien co to jest
Co to jest Interferencja studzien; współdziałanie studzien. Wyjaśnienie współdziałanie studzien.

Czy przydatne?

Co to jest Interferencja studzien; współdziałanie studzien

Definicja INTERFERENCJA STUDZIEN; WSPÓŁDZIAŁANIE STUDZIEN: Interferencja studzien; współdziałanie studzien
Nakładanie się wpływów studzien eksploatujących ten sam poziom wodonośny, usytuowanych w odległościach mniejszych niż ich zasięgi (ryc. 36).[AK]Ryc. 36. Przekrój poprzez trzy studnie oddziaływujące wzajemnie.

Słownik Izochrona:
Znaczenie łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu wody podziemnej do określonego miejsca, na przykład studni. Obliczenie izochron dzieje się zwykle wzdłuż linii prądu wg → modelu wypierania tłokowego (bez interferencja studzien; współdziałanie studzien.
Słownik Intensywność Infiltracji W:
Znaczenie infiltracji W Liczba wody opadowej (albo innej: z nawadniania, ze stawów infiltracyjnych i tym podobne), która z jednostkowej powierzchni terenu dopływa skutecznie w jednostce czasu do warstwy interferencja studzien; współdziałanie studzien.
Słownik Izobata:
Znaczenie łącząca punkty na mapie o jednakowej głębokości od powierzchni. I. mogą być odnoszone zarówno do geologicznych powierzchni strukturalnych (strop, spąg i tym podobne), jak i do zwierciadła wody interferencja studzien; współdziałanie studzien.
Słownik Izobara:
Znaczenie mapie łącząca punkty o jednakowym ciśnieniu (na przykład hydrostatycznym – hydroizobara, geostatycznym i tym podobne). 2. Linia przedstawiająca na wykresie termodynamicznym przemianę izobaryczną interferencja studzien; współdziałanie studzien.
Słownik Iloczyn Jonowy Wody:
Znaczenie Iloczyn stężeń (aktywności) jonów [H +] i [OH -], będących produktami dysocjacji elektrolitycznej H 2O:Kw = H+] ∙ OH-] gdzie: Kw – iloczyn jonowy wody [1], H+] i H- stężenia (aktywności) jonów H+ i interferencja studzien; współdziałanie studzien.

Czym jest Interferencja studzien znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: