Interferencja studzien co to jest
Co to jest Interferencja studzien; współdziałanie studzien. Wyjaśnienie współdziałanie studzien.

Czy przydatne?

Co to jest Interferencja studzien; współdziałanie studzien

Definicja INTERFERENCJA STUDZIEN; WSPÓŁDZIAŁANIE STUDZIEN: Interferencja studzien; współdziałanie studzien
Nakładanie się wpływów studzien eksploatujących ten sam poziom wodonośny, usytuowanych w odległościach mniejszych niż ich zasięgi (ryc. 36).[AK]Ryc. 36. Przekrój poprzez trzy studnie oddziaływujące wzajemnie.

Słownik Intercepcja:
Znaczenie Zdarzenie przechwytywania → opadów atmosferycznych poprzez roślinność (liście, konary, gałęzie i tym podobne) i różne obiekty znajdujące się na powierzchni ziemi (rodzaj retencji). Część tych opadów interferencja studzien; współdziałanie studzien.
Słownik Ingresja Wód Zasolonych:
Znaczenie zasolonych Wnikanie, wlewanie, wdzieranie się wód o wysokiej mineralizacji pochodzących z morza albo z głębszych poziomów wodonośnych do wód podziemnych słodkich (niezmineralizowanych); o i.w. mówi interferencja studzien; współdziałanie studzien.
Słownik Izolator; Poziom Izolujący:
Znaczenie Izolator; poziom izolujący Ustalenie → poziomu nieprzepuszczalnego, służące regularnie w hydrogeologii naftowej w nawiązaniu do nazwy → kolektor. → Utwory hydrogeologiczne.[AK interferencja studzien; współdziałanie studzien.
Słownik Impresja (Zwierciadła Wody), Represja:
Znaczenie zwierciadła wody), represja Wzrost, podniesienie zwierciadła wody podziemnej (podpiętrzenie) spowodowane iniekcją, zalewaniem studni albo wymuszone podniesieniem stanów wody na granicach warstwy interferencja studzien; współdziałanie studzien.
Słownik Iloczyn Jonowy Wody:
Znaczenie Iloczyn stężeń (aktywności) jonów [H +] i [OH -], będących produktami dysocjacji elektrolitycznej H 2O:Kw = H+] ∙ OH-] gdzie: Kw – iloczyn jonowy wody [1], H+] i H- stężenia (aktywności) jonów H+ i interferencja studzien; współdziałanie studzien.

Czym jest Interferencja studzien znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: