Izolator; poziom izolujący co to jest
Co to jest Izolator; poziom izolujący. Wyjaśnienie Ustalenie → poziomu nieprzepuszczalnego, służące.

Czy przydatne?

Co to jest Izolujący Poziom Izolator

Definicja IZOLATOR; POZIOM IZOLUJĄCY: Izolator; poziom izolujący
Ustalenie → poziomu nieprzepuszczalnego, służące regularnie w hydrogeologii naftowej w nawiązaniu do nazwy → kolektor. → Utwory hydrogeologiczne.[AK].

Słownik Izotopy Stabilne; Nuklidy Trwałe:
Znaczenie nuklidy trwałe Nuklidy nieulegające samorzutnym, mierzalnym przemianom promieniotwórczym. W badaniach hydrogeologicznych wykorzystanie znajdują i.s. pierwiastków lekkich: 1H, 2H (D), 33He, 4He, 10B izolator; poziom izolujący.
Słownik Izobata:
Znaczenie łącząca punkty na mapie o jednakowej głębokości od powierzchni. I. mogą być odnoszone zarówno do geologicznych powierzchni strukturalnych (strop, spąg i tym podobne), jak i do zwierciadła wody izolator; poziom izolujący.
Słownik Izochrona:
Znaczenie łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu wody podziemnej do określonego miejsca, na przykład studni. Obliczenie izochron dzieje się zwykle wzdłuż linii prądu wg → modelu wypierania tłokowego (bez izolator; poziom izolujący.
Słownik Interferencja Studzien; Współdziałanie Studzien:
Znaczenie studzien; współdziałanie studzien Nakładanie się wpływów studzien eksploatujących ten sam poziom wodonośny, usytuowanych w odległościach mniejszych niż ich zasięgi (ryc. 36).[AK]Ryc. 36. Przekrój izolator; poziom izolujący.
Słownik Integrator Szczelinowy ; Model Szczelinowy, Hele-Shaw Model:
Znaczenie szczelinowy ; schemat szczelinowy, Hele-Shaw schemat Urządzenie do analogowego modelowania filtracji wód podziemnych, gdzie strumień filtracyjny reprezentowany jest przepływem laminarnym (→ ruch izolator; poziom izolujący.

Czym jest Izolator; poziom izolujący znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: