Izolator; poziom izolujący co to jest
Co to jest Izolator; poziom izolujący. Wyjaśnienie Ustalenie → poziomu nieprzepuszczalnego, służące.

Czy przydatne?

Co to jest Izolujący Poziom Izolator

Definicja IZOLATOR; POZIOM IZOLUJĄCY: Izolator; poziom izolujący
Ustalenie → poziomu nieprzepuszczalnego, służące regularnie w hydrogeologii naftowej w nawiązaniu do nazwy → kolektor. → Utwory hydrogeologiczne.[AK].

Słownik Infiltracja Brzegowa:
Znaczenie brzegowa Przenikanie wód powierzchniowych do wód podziemnych poprzez brzegi i dna rzek, jezior albo innych zbiorników w konsekwencji spiętrzenia wód powierzchniowych albo obniżenia zwierciadła wody izolator; poziom izolujący.
Słownik Izochrona:
Znaczenie łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu wody podziemnej do określonego miejsca, na przykład studni. Obliczenie izochron dzieje się zwykle wzdłuż linii prądu wg → modelu wypierania tłokowego (bez izolator; poziom izolujący.
Słownik Influacja:
Znaczenie Influacja Wlewanie się wód opadowych z powierzchni w środowisko skalne otwartymi szczelinami i kanałami krasowymi. → Infiltracja.[AK izolator; poziom izolujący.
Słownik Izohipsa:
Znaczenie Izohipsa Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej wysokości, najczęściej ponad poziom morza. W razie gdy izohipsy dotyczą powierzchni zwierciadła wody podziemnej, mówimy o → hydroizohipsie.[TM izolator; poziom izolujący.
Słownik Izoterma:
Znaczenie izoterma Linia łącząca na mapie punkty o jednakowej temperaturze wody (hydroizoterma). 2. Linia przedstawiająca na wykresie termodynamicznym przemianę izotermiczną.[TM izolator; poziom izolujący.

Czym jest Izolator; poziom izolujący znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: