Izotopowe wzbogacenie co to jest
Co to jest Izotopowe wzbogacenie; izotopowa separacja. Wyjaśnienie izotopowa separacja Wynik →.

Czy przydatne?

Co to jest Izotopowe wzbogacenie; izotopowa separacja

Definicja IZOTOPOWE WZBOGACENIE; IZOTOPOWA SEPARACJA: Izotopowe wzbogacenie; izotopowa separacja
Wynik → frakcjonowania izotopowego. Dla wyrażenia i.w. jednego związku w relacji do drugiego w skutku → izotopowej zamiany stosuje się współczynnik i.w.:E ab = (αab – 1) ∙ 1000‰ gdzie: Eab – współczynnik wzbogacenia w dany izotop związku A, biorącego udział w reakcji A = B [1], αab – współczynnik frakcjonowania izotopowego wskutek reakcji A → B [1]. Z racji na sposobność pojawienia się ujemnej wartości ε jest rekomendowane wykorzystywanie nazwy: współczynnik separacji izotopowej.[JD].

Słownik Infiltracja:
Znaczenie Wsiąkanie wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, z cieków i zbiorników powierzchniowych i z kondensacji pary wodnej z powierzchni terenu do → strefy aeracji, a następnie (po oddaniu części tych izotopowe wzbogacenie; izotopowa separacja.
Słownik Ingresja Wód Zasolonych:
Znaczenie zasolonych Wnikanie, wlewanie, wdzieranie się wód o wysokiej mineralizacji pochodzących z morza albo z głębszych poziomów wodonośnych do wód podziemnych słodkich (niezmineralizowanych); o i.w. mówi izotopowe wzbogacenie; izotopowa separacja.
Słownik Izotopy Stabilne; Nuklidy Trwałe:
Znaczenie nuklidy trwałe Nuklidy nieulegające samorzutnym, mierzalnym przemianom promieniotwórczym. W badaniach hydrogeologicznych wykorzystanie znajdują i.s. pierwiastków lekkich: 1H, 2H (D), 33He, 4He, 10B izotopowe wzbogacenie; izotopowa separacja.
Słownik Identyfikacja Parametrów Modelu Hydrogeologicznego; Tarowanie Modelu H.:
Znaczenie parametrów modelu hydrogeologicznego; tarowanie modelu h. Określenie wartości → przewodności i → pojemności wodnej w poszczególnych → węzłach siatki albo punktach międzywęzłowych zdyskretyzowanego izotopowe wzbogacenie; izotopowa separacja.
Słownik Interferencja Studzien; Współdziałanie Studzien:
Znaczenie studzien; współdziałanie studzien Nakładanie się wpływów studzien eksploatujących ten sam poziom wodonośny, usytuowanych w odległościach mniejszych niż ich zasięgi (ryc. 36).[AK]Ryc. 36. Przekrój izotopowe wzbogacenie; izotopowa separacja.

Czym jest Izotopowe wzbogacenie znaczenie w Słownik definicje I

  • Dodano:
  • Autor: