Izotopowe wzbogacenie co to jest
Co to jest Izotopowe wzbogacenie; izotopowa separacja. Wyjaśnienie izotopowa separacja Wynik →.

Czy przydatne?

Co to jest Izotopowe wzbogacenie; izotopowa separacja

Izotopowe wzbogacenie; izotopowa separacja
Wynik → frakcjonowania izotopowego. Dla wyrażenia i.w. jednego związku w relacji do drugiego w skutku → izotopowej zamiany stosuje się współczynnik i.w.:E ab = (αab – 1) ∙ 1000‰ gdzie: Eab – współczynnik wzbogacenia w dany izotop związku A, biorącego udział w reakcji A = B [1], αab – współczynnik frakcjonowania izotopowego wskutek reakcji A → B [1]. Z racji na sposobność pojawienia się ujemnej wartości ε jest rekomendowane wykorzystywanie nazwy: współczynnik separacji izotopowej.[JD].

Czym jest Izotopowe wzbogacenie znaczenie w Słownik definicje I