Kanały krasowe co to jest
Co to jest Kanały krasowe. Wyjaśnienie pustki krasowe poziome albo nachylone, nieregularnych.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowe Kanały

Definicja KANAŁY KRASOWE: Kanały krasowe
Połączone pustki krasowe poziome albo nachylone, nieregularnych kształtów i o zmiennych średnicach od 0,01 do kilku metrów, gdzie mogą płynąć wody podziemne. K.k. regularnie łączą jaskinie. Występują zarówno w → strefie wadycznej, jak iw → strefie freatycznej. K.k. są szczególnie rozwinięte w → strefie wahań zwierciadła wód gruntowych (strefa przejściowa).[AR].

Słownik Korżyńskiego Efekt:
Znaczenie Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, sukces sitowy, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i osmotycznych kanały krasowe.
Słownik Krętość (Ośrodka Porowatego) Lk:
Znaczenie porowatego) Lk Względne wydłużenie dróg przepływu „cząstek” wody w przestrzeni porowej skały przepuszczalnej względem najkrótszej (teoretycznej) drogi po linii prostej, wynikającej z →hipotezy kanały krasowe.
Słownik Kras:
Znaczenie rozpuszczania skał w miarę łatwo rozpuszczalnych poprzez wody powierzchniowe i podziemne wspólnie z procesami towarzyszącymi, składające się na → krasowienie, a również produkowana poprzez nie kanały krasowe.
Słownik Krzywa Depresji; Profil Depresji:
Znaczenie profil depresji Wykres zależności zmian depresji od odległości od pompowanej studni (ryc. 42). Wykres w układzie półlogarytmicznym: s = f(lg r) pozwala oszacować zasięg depresji R i zeskok kanały krasowe.
Słownik Klasy Jakości Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Kategorie wód podziemnych wydzielane na podstawie składu chemicznego, cech fizycznych i bakteriologicznych wody, wykorzystywane do oceny stopnia przydatności wód przy ich wykorzystywaniu kanały krasowe.

Czym jest Kanały krasowe znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: