Kanały krasowe co to jest
Co to jest Kanały krasowe. Wyjaśnienie pustki krasowe poziome albo nachylone, nieregularnych.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowe Kanały

Definicja KANAŁY KRASOWE: Kanały krasowe
Połączone pustki krasowe poziome albo nachylone, nieregularnych kształtów i o zmiennych średnicach od 0,01 do kilku metrów, gdzie mogą płynąć wody podziemne. K.k. regularnie łączą jaskinie. Występują zarówno w → strefie wadycznej, jak iw → strefie freatycznej. K.k. są szczególnie rozwinięte w → strefie wahań zwierciadła wód gruntowych (strefa przejściowa).[AR].

Słownik Krętość (Ośrodka Porowatego) Lk:
Znaczenie porowatego) Lk Względne wydłużenie dróg przepływu „cząstek” wody w przestrzeni porowej skały przepuszczalnej względem najkrótszej (teoretycznej) drogi po linii prostej, wynikającej z →hipotezy kanały krasowe.
Słownik Koloidy, Zole:
Znaczenie Układy dyspersyjne, na ogół dwufazowe, o ogromnej powierzchni etapy rozproszonej, najczęściej o wymiarach cząstek 10 -7 10 -5 cm. W wodach podziemnych w formie k. (hydrozoli) występują związki kanały krasowe.
Słownik Klasyfikacje Hydrogeochemiczne:
Znaczenie hydrogeochemiczne Systematyczne podziały klasyfikacyjne wód podziemnych uwzględniające chemizm wód, najczęściej stężenia → jonów głównych (regulacja Szczukariewa-Prikłońskiego) albo także wzajemne kanały krasowe.
Słownik Kompleks Jonowo-Solny Skał:
Znaczenie Kompleks jonowo-solny skał Suma rozpuszczalnych soli i jonów występujących w skale w formie stałej, roztworów wodnych i jako → adsorbaty. [JD kanały krasowe.
Słownik Kurłowa Formuła; Kurłowa Wzór:
Znaczenie Kurłowa wzór Skrócona forma zapisu chemizmu wód podziemnych (→ formuła chemicznego składu wody) przedstawiana w formie ułamka. Dla pojedynczej analizy wody zapis przyjmuje postać: gdzie: Sp – kanały krasowe.

Czym jest Kanały krasowe znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: