Klasyfikacje co to jest
Co to jest Klasyfikacje hydrogeochemiczne. Wyjaśnienie hydrogeochemiczne Systematyczne podziały.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeochemiczne Klasyfikacje

Definicja KLASYFIKACJE HYDROGEOCHEMICZNE: Klasyfikacje hydrogeochemiczne
Systematyczne podziały klasyfikacyjne wód podziemnych uwzględniające chemizm wód, najczęściej stężenia → jonów głównych (regulacja Szczukariewa-Prikłońskiego) albo także wzajemne stosunki pomiędzy nimi (((regulacja Schoellera, ((((regulacja Alekina). W niektórych k.h. są brane pod uwagę gazy występujące w wodach podziemnych ( (((((regulacja Owczynnikowa), a nawet rodzaj i stężenie substancji organicznej. → Klasyfikacje hydrochemiczne, → Alekina ( ((((((regulacja, → Monitiona ( (((((((regulacja, → Palmera ( ((((((((regulacja, → Sulina ( (((((((((regulacja, → Szczukariewa ( ((((((((((regulacja.[AM].

Słownik Kontakt Hydrauliczny; Więź Hydrauliczna:
Znaczenie hydrauliczny; więź hydrauliczna 1. Wzajemna łączność wód podziemnych o pełnym nasyceniu w obrębie zróżnicowanego układu warstw wodonośnych i z wodami powierzchniowymi w zbiornikach (cieki, jeziora klasyfikacje hydrogeochemiczne.
Słownik Krzywa Stężenia, Krzywa Koncentracji:
Znaczenie Krzywa stężenia, krzywa koncentracji Wykres zmian stężenia soli albo innego składnika w momencie, w określonym miejscu warstwy wodonośnej.[TM klasyfikacje hydrogeochemiczne.
Słownik Krasowienie:
Znaczenie mechanizmów formujących specyficzny mechanizm odwodnienia, raczej podziemnego, powodujących stworzenie → kanałów krasowych i jaskiń i charakterystycznej rzeźby powierzchniowej na obszarach klasyfikacje hydrogeochemiczne.
Słownik Kompleks Wodonośny:
Znaczenie Zespół poziomów warstw, stref wodonośnych związany wspólną właściwością, na przykład litologiczną (k.w. piaszczysty, piaszczysto-żwirowy), stratygraficzną (k.w. czwartorzędowo-trzeciorzędowy klasyfikacje hydrogeochemiczne.
Słownik Kanały Krasowe:
Znaczenie Połączone pustki krasowe poziome albo nachylone, nieregularnych kształtów i o zmiennych średnicach od 0,01 do kilku metrów, gdzie mogą płynąć wody podziemne. K.k. regularnie łączą jaskinie. Występują klasyfikacje hydrogeochemiczne.

Czym jest Klasyfikacje hydrogeochemiczne znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: