Kompleks jonowo-solny skał co to jest
Co to jest Kompleks jonowo-solny skał. Wyjaśnienie Suma rozpuszczalnych soli i jonów występujących.

Czy przydatne?

Co to jest Kompleks jonowo-solny skał

Definicja KOMPLEKS JONOWO-SOLNY SKAŁ: Kompleks jonowo-solny skał
Suma rozpuszczalnych soli i jonów występujących w skale w formie stałej, roztworów wodnych i jako → adsorbaty. [JD].

Słownik Kras:
Znaczenie rozpuszczania skał w miarę łatwo rozpuszczalnych poprzez wody powierzchniowe i podziemne wspólnie z procesami towarzyszącymi, składające się na → krasowienie, a również produkowana poprzez nie kompleks jonowo-solny skał.
Słownik Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych KDH:
Znaczenie Dokumentacji Hydrogeologicznych KDH Organ międzyresortowy powołany w 1953 r. przy ówczesnym Prezesie Centralnego Urzędu Geologii, aktualnie działa przy Kluczowym Geologu Państwie jako organ kompleks jonowo-solny skał.
Słownik Kationy Wymienne:
Znaczenie Wszystkie kationy mogące podlegać sorpcji i zasorbowane poprzez kompleks sorpcyjny skał, gruntów, gleb, zdolne w ustalonych warunkach do zamiany z kationami znajdującymi się w wodzie. Każdy kation kompleks jonowo-solny skał.
Słownik Korzystanie Z Wód Zwykłe:
Znaczenie zwyczajne Korzystanie z wód wynikające z prawa własności gruntu nazywane jest zwykłym. K.zw.z. służy do zaspokojenia potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego i rolnego i obejmuje pobór wody i kompleks jonowo-solny skał.
Słownik Krzywa Depresji; Profil Depresji:
Znaczenie profil depresji Wykres zależności zmian depresji od odległości od pompowanej studni (ryc. 42). Wykres w układzie półlogarytmicznym: s = f(lg r) pozwala oszacować zasięg depresji R i zeskok kompleks jonowo-solny skał.

Czym jest Kompleks jonowo-solny skał znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: