Kompleks wodonośny co to jest
Co to jest Kompleks wodonośny. Wyjaśnienie poziomów warstw, stref wodonośnych związany wspólną.

Czy przydatne?

Co to jest Wodonośny Kompleks

Definicja KOMPLEKS WODONOŚNY: Kompleks wodonośny
Zespół poziomów warstw, stref wodonośnych związany wspólną właściwością, na przykład litologiczną (k.w. piaszczysty, piaszczysto-żwirowy), stratygraficzną (k.w. czwartorzędowo-trzeciorzędowy), strukturalną (k.w. dolin i pradolin Niżu), chemiczną (k.w. wód słodkich) i tym podobne → Piętrowość wód podziemnych. [AK, TB i DM].

Słownik Korzystanie Z Wód Zwykłe:
Znaczenie zwyczajne Korzystanie z wód wynikające z prawa własności gruntu nazywane jest zwykłym. K.zw.z. służy do zaspokojenia potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego i rolnego i obejmuje pobór wody i kompleks wodonośny.
Słownik Klasyfikacje Hydrogeochemiczne:
Znaczenie hydrogeochemiczne Systematyczne podziały klasyfikacyjne wód podziemnych uwzględniające chemizm wód, najczęściej stężenia → jonów głównych (regulacja Szczukariewa-Prikłońskiego) albo także wzajemne kompleks wodonośny.
Słownik Kontakt Hydrauliczny; Więź Hydrauliczna:
Znaczenie hydrauliczny; więź hydrauliczna 1. Wzajemna łączność wód podziemnych o pełnym nasyceniu w obrębie zróżnicowanego układu warstw wodonośnych i z wodami powierzchniowymi w zbiornikach (cieki, jeziora kompleks wodonośny.
Słownik Krzem Si:
Znaczenie Pierwiastek biofilny, jeden z najpospolitszych pierwiastków skorupy ziemskiej, występujący podrzędnie w wodach podziemnych, najczęściej w formie rozpuszczonej → krzemionki. W analityce wód właśnie kompleks wodonośny.
Słownik Książka Eksploatacyjna Studni:
Znaczenie Podręcznik eksploatacyjna studni Dokument obrazujący przebieg eksploatacji studni. Por. PN77/G-01300. [AK kompleks wodonośny.

Czym jest Kompleks wodonośny znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: