Kompleks wodonośny co to jest
Co to jest Kompleks wodonośny. Wyjaśnienie poziomów warstw, stref wodonośnych związany wspólną.

Czy przydatne?

Co to jest Wodonośny Kompleks

Definicja KOMPLEKS WODONOŚNY: Kompleks wodonośny
Zespół poziomów warstw, stref wodonośnych związany wspólną właściwością, na przykład litologiczną (k.w. piaszczysty, piaszczysto-żwirowy), stratygraficzną (k.w. czwartorzędowo-trzeciorzędowy), strukturalną (k.w. dolin i pradolin Niżu), chemiczną (k.w. wód słodkich) i tym podobne → Piętrowość wód podziemnych. [AK, TB i DM].

Słownik Kras:
Znaczenie rozpuszczania skał w miarę łatwo rozpuszczalnych poprzez wody powierzchniowe i podziemne wspólnie z procesami towarzyszącymi, składające się na → krasowienie, a również produkowana poprzez nie kompleks wodonośny.
Słownik Kompleks Jonowo-Solny Skał:
Znaczenie Kompleks jonowo-solny skał Suma rozpuszczalnych soli i jonów występujących w skale w formie stałej, roztworów wodnych i jako → adsorbaty. [JD kompleks wodonośny.
Słownik Kurzawka:
Znaczenie luźne i/albo spoiste, które w odpowiednich warunkach (przy sporym nawodnieniu i sporych spadkach hydraulicznych) zachowują się w całej swojej masie jak ciecze. Wypływy k. w wyrobiskach górniczych kompleks wodonośny.
Słownik Krok Przestrzenny; Krok Sieci:
Znaczenie Krok przestrzenny; krok sieci Odległość pomiędzy sąsiednimi węzłami → siatki dyskretyzacji w → modelach siatkowych.[MR kompleks wodonośny.
Słownik Kwasowanie Skał Strefy Przyotworowej:
Znaczenie strefy przyotworowej K.s. jest zabiegiem technicznym prowadzonym w skałach węglanowych, mającym na celu intensyfikację przepływu wód z warstwy wodonośnej do studni (odwiertu), a więc →usprawnianie kompleks wodonośny.

Czym jest Kompleks wodonośny znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: