Krasowatość co to jest
Co to jest Krasowatość. Wyjaśnienie wynikająca z obecności w niej pustek stworzonych na drodze →.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowatość

Definicja KRASOWATOŚĆ: Krasowatość
Cecha skały wynikająca z obecności w niej pustek stworzonych na drodze → ługowania skał łatwo rozpuszczalnych: wapieni, dolomitów, gipsów, soli kamiennej. Mechanizmy krasowe mogą rozwijać się, gdy w skałach istnieją pęknięcia i szczeliny, tak zwany wczesne, i istnieje ciągły dopływ świeżej, nienasyconej rozpuszczoną substancją wody. Z hydrogeologicznego punktu widzenia największe znaczenie ma krasowatość skał węglanowych, prowadząca do powstawania zasobnych → zbiorników wód podziemnych. → Wody krasowe, → Systematyka wód podziemnych, → Porowatość.[TB i DM].

Słownik Kaptaż Wód Krasowych:
Znaczenie Kaptaż wód krasowych Mechanizm powstawania sieci przepływu w kanałach krasowych, do których ten przepływ ogranicza się w dojrzałym stadium ewolucji mechanizmu wód krasowych.[AR krasowatość.
Słownik Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych KDH:
Znaczenie Dokumentacji Hydrogeologicznych KDH Organ międzyresortowy powołany w 1953 r. przy ówczesnym Prezesie Centralnego Urzędu Geologii, aktualnie działa przy Kluczowym Geologu Państwie jako organ krasowatość.
Słownik Krzywa Stężenia, Krzywa Koncentracji:
Znaczenie Krzywa stężenia, krzywa koncentracji Wykres zmian stężenia soli albo innego składnika w momencie, w określonym miejscu warstwy wodonośnej.[TM krasowatość.
Słownik Krok Iteracyjny:
Znaczenie Krok iteracyjny Postępowanie mające na celu osiągnięcie następnego przybliżenia rozwiązania układu równań. → Sposoby iteracyjne.[MR krasowatość.
Słownik Kurzawka:
Znaczenie luźne i/albo spoiste, które w odpowiednich warunkach (przy sporym nawodnieniu i sporych spadkach hydraulicznych) zachowują się w całej swojej masie jak ciecze. Wypływy k. w wyrobiskach górniczych krasowatość.

Czym jest Krasowatość znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: