Krok iteracyjny co to jest
Co to jest Krok iteracyjny. Wyjaśnienie mające na celu osiągnięcie następnego przybliżenia.

Czy przydatne?

Co to jest Iteracyjny Krok

Definicja KROK ITERACYJNY: Krok iteracyjny
Postępowanie mające na celu osiągnięcie następnego przybliżenia rozwiązania układu równań. → Sposoby iteracyjne.[MR].

Słownik Klarowanie (Wód):
Znaczenie Jeden ze sposobów uzdatniania wód usunięcie z wody zanieczyszczeń mechanicznych (ziarn piasku, iłu, koloidów) przez osadzanie ich w klarownikach (osadnikach, odstojnikach). → Uzdatnianie wód krok iteracyjny.
Słownik Kryteria Jakości (Wód Podziemnych):
Znaczenie wód podziemnych) Zakresy dopuszczalnych stężeń substancji występujących w wodzie i zakresy cech umożliwiające dokonanie oceny jej jakości. K.j. wody mogą być natury fizycznej, chemicznej krok iteracyjny.
Słownik Klasyfikacja Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Porządkujący podział wód podziemnych z racji na charakter ośrodka (wody porowe, szczelinowe, krasowe), charakter dynamiczny zwierciadła i jego położenie, wiek utworów wodonośnych krok iteracyjny.
Słownik Krasowatość:
Znaczenie skały wynikająca z obecności w niej pustek stworzonych na drodze → ługowania skał łatwo rozpuszczalnych: wapieni, dolomitów, gipsów, soli kamiennej. Mechanizmy krasowe mogą rozwijać się, gdy w krok iteracyjny.
Słownik Księgi Wodne:
Znaczenie służą do rejestru/wpisu → pozwoleń wodnoprawnych, firm wodnych i ich związków. K.w. złożona jest z dwóch części i zbioru dokumentów. Część pierwsza obejmuje pozwolenia wodnoprawne, część druga -firmy krok iteracyjny.

Czym jest Krok iteracyjny znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: