Krzywa przejścia; krzywa co to jest
Co to jest Krzywa przejścia; krzywa przebicia. Wyjaśnienie przebicia Krzywa przedstawiająca zmianę.

Czy przydatne?

Co to jest Krzywa przejścia; krzywa przebicia

Definicja KRZYWA PRZEJŚCIA; KRZYWA PRZEBICIA: Krzywa przejścia; krzywa przebicia
Krzywa przedstawiająca zmianę w momencie stężenia → znacznika albo zanieczyszczenia w określonym punkcie (przekroju) warstwy wodonośnej (→ ośrodka hydrogeologicznego) w badaniach polowych albo próbki w badaniach laboratoryjnych. K.p. zarejestrowane w laboratorium albo w otworach obserwacyjnych w terenie są używane do identyfikacji → parametrów migracji zanieczyszczeń. Kształt k.p. zależy istotnie od warunków iniekcji i detekcji znacznika (→ substancji zanieczyszczającej) (ryc. 47). [SW] Ryc. 47. Krzywe przejścia znaczników dla iniekcji ciągłej 1 – znacznik najlepszy (→ substancja konserwatywna), 2 – znacznik ulegający → sorpcji, 3 – znacznik ulegający rozpadowi.

Słownik Krzywa Konsumpcyjna; Krzywa Przepływu:
Znaczenie krzywa przepływu Wykres obrazujący zależność pomiędzy stanami wody odczytanymi na wodowskazie a natężeniem przepływu rzeki w przekroju wodowskazowym (ryc. 44, 45).[SK, AK] ] Ryc. 44. Zależność krzywa przejścia; krzywa przebicia.
Słownik Krzywa Depresji; Profil Depresji:
Znaczenie profil depresji Wykres zależności zmian depresji od odległości od pompowanej studni (ryc. 42). Wykres w układzie półlogarytmicznym: s = f(lg r) pozwala oszacować zasięg depresji R i zeskok krzywa przejścia; krzywa przebicia.
Słownik Kaptaż Wód Krasowych:
Znaczenie Kaptaż wód krasowych Mechanizm powstawania sieci przepływu w kanałach krasowych, do których ten przepływ ogranicza się w dojrzałym stadium ewolucji mechanizmu wód krasowych.[AR krzywa przejścia; krzywa przebicia.
Słownik Kurłowa Formuła; Kurłowa Wzór:
Znaczenie Kurłowa wzór Skrócona forma zapisu chemizmu wód podziemnych (→ formuła chemicznego składu wody) przedstawiana w formie ułamka. Dla pojedynczej analizy wody zapis przyjmuje postać: gdzie: Sp – krzywa przejścia; krzywa przebicia.
Słownik Klasyfikacja Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Porządkujący podział wód podziemnych z racji na charakter ośrodka (wody porowe, szczelinowe, krasowe), charakter dynamiczny zwierciadła i jego położenie, wiek utworów wodonośnych krzywa przejścia; krzywa przebicia.

Czym jest Krzywa przejścia; krzywa znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: