Krzywa przejścia; krzywa co to jest
Co to jest Krzywa przejścia; krzywa przebicia. Wyjaśnienie przebicia Krzywa przedstawiająca zmianę.

Czy przydatne?

Co to jest Krzywa przejścia; krzywa przebicia

Definicja KRZYWA PRZEJŚCIA; KRZYWA PRZEBICIA: Krzywa przejścia; krzywa przebicia
Krzywa przedstawiająca zmianę w momencie stężenia → znacznika albo zanieczyszczenia w określonym punkcie (przekroju) warstwy wodonośnej (→ ośrodka hydrogeologicznego) w badaniach polowych albo próbki w badaniach laboratoryjnych. K.p. zarejestrowane w laboratorium albo w otworach obserwacyjnych w terenie są używane do identyfikacji → parametrów migracji zanieczyszczeń. Kształt k.p. zależy istotnie od warunków iniekcji i detekcji znacznika (→ substancji zanieczyszczającej) (ryc. 47). [SW] Ryc. 47. Krzywe przejścia znaczników dla iniekcji ciągłej 1 – znacznik najlepszy (→ substancja konserwatywna), 2 – znacznik ulegający → sorpcji, 3 – znacznik ulegający rozpadowi.

Słownik Kaptaż Wód Krasowych:
Znaczenie Kaptaż wód krasowych Mechanizm powstawania sieci przepływu w kanałach krasowych, do których ten przepływ ogranicza się w dojrzałym stadium ewolucji mechanizmu wód krasowych.[AR krzywa przejścia; krzywa przebicia.
Słownik Krzywa Konsumpcyjna; Krzywa Przepływu:
Znaczenie krzywa przepływu Wykres obrazujący zależność pomiędzy stanami wody odczytanymi na wodowskazie a natężeniem przepływu rzeki w przekroju wodowskazowym (ryc. 44, 45).[SK, AK] ] Ryc. 44. Zależność krzywa przejścia; krzywa przebicia.
Słownik Krzemionka sio2:
Znaczenie Najpowszechniejsza postać występowania krzemu w wodach podziemnych. Jako SiO2 są wyrażane wszystkie specjacje rozpuszczone- go krzemu. Z racji na powszechność występowania różnego typu form krzywa przejścia; krzywa przebicia.
Słownik Księgi Wodne:
Znaczenie służą do rejestru/wpisu → pozwoleń wodnoprawnych, firm wodnych i ich związków. K.w. złożona jest z dwóch części i zbioru dokumentów. Część pierwsza obejmuje pozwolenia wodnoprawne, część druga -firmy krzywa przejścia; krzywa przebicia.
Słownik Klasyfikacje Hydrogeochemiczne:
Znaczenie hydrogeochemiczne Systematyczne podziały klasyfikacyjne wód podziemnych uwzględniające chemizm wód, najczęściej stężenia → jonów głównych (regulacja Szczukariewa-Prikłońskiego) albo także wzajemne krzywa przejścia; krzywa przebicia.

Czym jest Krzywa przejścia; krzywa znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: