Nadkład poziomu wodonośnego co to jest
Co to jest Nadkład poziomu wodonośnego. Wyjaśnienie Wszystkie utwory występujące ponad poziomem.

Czy przydatne?

Co to jest Wodonośnego Poziomu Nadkład

Definicja NADKŁAD POZIOMU WODONOŚNEGO: Nadkład poziomu wodonośnego
Wszystkie utwory występujące ponad poziomem wodonośnym. Dla wód swobodnych strefa leżąca ponad zwierciadłem wód podziemnych obejmuje strefę aeracji, a dla wód o zwierciadle napiętym – ponadto utwory leżące nad poziomem wodonośnym. Terminu tego używa się rozpatrując zagrożenie wód podziemnych.[AK].

Słownik Nuklid:
Znaczenie określonego rodzaju scharakteryzowany poprzez skład jądra, czyli liczbę atomową Z (liczba protonów), liczbę neutronową N (liczba neutronów) i liczbę masową A = Z + N. Atom może być traktowany jako nadkład poziomu wodonośnego.
Słownik Nawadnianie Z Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Sztuczne nawadnianie z wód podziemnych w celu powiększenia plonów poprzez uzupełnienie niedoborów wilgoci w glebie. Zaleta n.zw.p. w relacji do n.zw. powierzchniowych to zazwyczaj nadkład poziomu wodonośnego.
Słownik Niecka Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna 1. Struktura hydrogeologiczna o nieckowatym ułożeniu nieprzepuszczalnego podłoża wypełniona utworami wodonośnymi.[SK] 2. Struktura hydrogeologiczna, będąca w okolicy → masywu nadkład poziomu wodonośnego.
Słownik Nasiąkliwość:
Znaczenie wody, jaką może wchłonąć sucha skała, wyrażona w procentach albo ułamkiem dziesiętnym. N. wagowa to relacja masy wchłoniętej wody do masy skały, a n. objętościowa → relacja objętości wody i skały nadkład poziomu wodonośnego.
Słownik Nieliniowość Równania Filtracji:
Znaczenie równania filtracji Ogólne równanie Boussinesqa z racji na fakt, że wysokość hydrauliczna H znajduje się w pierwszej potędze, jest równaniem liniowym względem funkcji H. Dla warstw o zwierciadle nadkład poziomu wodonośnego.

Czym jest Nadkład poziomu wodonośnego znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: