Sieć opróbowania (wód co to jest
Co to jest Sieć opróbowania (wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody). Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Sieć opróbowania (wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody)

Definicja SIEĆ OPRÓBOWANIA (WÓD PODZIEMNYCH); SIEĆ POBIERANIA PRÓBEK (WODY): Sieć opróbowania (wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody)
Ustalony przestrzenny układ punktów opróbowania używany najczęściej przy →monitoringu wód podziemnych albo przy jednorazowym, kontrolnym opróbowaniu jakiegoś obszaru. → Pobieranie próbek (wody).[AM].

Słownik Studnia Obserwacyjna:
Znaczenie obserwacyjna Każda studnia wykorzystywana do obserwacji okresowych albo stacjonarnych (ciągłych) ustalonych charakterystyk wody podziemnej: stanów, temperatury, przewodności, innych właściwości sieć opróbowania (wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody).
Słownik Studnia Wielkośrednicowa:
Znaczenie wielkośrednicowa Studnia o sporych rozmiarach horyzontalnych (w poziomie), realizowana w celu uzyskania sporych wydajności i długotrwałości działania (ryc. 111). → Starzenie (się) studni.[AK] Ryc sieć opróbowania (wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody).
Słownik Siarkowodór h2 S; Siarczek Wodoru, Sulfan:
Znaczenie siarczek wodoru, sulfan Łatwo rozpuszczalny w wodzie gaz o właściwościach toksycznych, występujący w wodach podziemnych w warunkach redukcyjnych. Wchodzi w reakcje chemiczne z wodą, nie mniej jednak sieć opróbowania (wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody).
Słownik Strefowość Hydrodynamiczna:
Znaczenie hydrodynamiczna S.h. wynika z przestrzennej zmienności parametrów ruchu wód podziemnych i intensywności ich odnawiania się w ośrodku skalnym. Miernikami wydzielania stref hydrodynamicznych są sieć opróbowania (wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody).
Słownik Studnia Filtrowa:
Znaczenie Studnia filtrowa → Studnia wiercona, gdzie założono → kolumnę filtrową, studnia wyposażona w → filtr studzienny synonim studni bezfiltrowej.[AK sieć opróbowania (wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody).

Czym jest Sieć opróbowania (wód znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: