Sieć opróbowania (wód co to jest
Co to jest Sieć opróbowania (wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody). Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Sieć opróbowania (wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody)

Definicja SIEĆ OPRÓBOWANIA (WÓD PODZIEMNYCH); SIEĆ POBIERANIA PRÓBEK (WODY): Sieć opróbowania (wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody)
Ustalony przestrzenny układ punktów opróbowania używany najczęściej przy →monitoringu wód podziemnych albo przy jednorazowym, kontrolnym opróbowaniu jakiegoś obszaru. → Pobieranie próbek (wody).[AM].

Słownik Strefowość Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Definicja s.h. jest powiązane z przestrzenną zmiennością warunków hydrogeologicznych zarówno w pionie (→ piętrowość hydrogeologiczna), jak i w poziomie (→ regionalizacja sieć opróbowania (wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody).
Słownik Strefa Epikrasu:
Znaczenie Strefa występująca w stropie → strefy wadycznej (aeracji) w skałach węglanowych i siarczanowych, gdzie występuje szczególne nasilenie mechanizmów krasowienia i zeszczelinowania górotworu. Umożliwia sieć opróbowania (wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody).
Słownik Strefa Przyotworowa; Strefa Przyfiltrowa:
Znaczenie strefa przyfiltrowa Strefa wokół studni na zewnątrz filtru, gdzie zaznacza się mocne wpływ pompowania i depresji. W jej obrębie mogą występować: wymywanie drobnych części skalnych i zjawiska → sieć opróbowania (wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody).
Słownik Ściek:
Znaczenie płynna, stała albo gazowa i energia (zrzucane wody podgrzane, tak zwany chłodnicze), wprowadzana do wód albo do gruntu. Zależnie od pochodzenia wyróżnia się ś.: bytowo-gospodarcze, przemysłowe i sieć opróbowania (wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody).
Słownik Sieć Kontrolno-Pomiarowa Wód Podziemnych; ,Monitoring Wód Podziemnych:
Znaczenie pomiarowa wód podziemnych; ,monitoring wód podziemnych Sieć otworów hydrogeologicznych, gdzie są dokonywane systematyczne pomiary zmian położenia zwierciadła wód podziemnych i badania jakości. Może sieć opróbowania (wód podziemnych); sieć pobierania próbek (wody).

Czym jest Sieć opróbowania (wód znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: