Samooczyszczanie się wód co to jest
Co to jest Samooczyszczanie się wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Zespół naturalnych i.

Czy przydatne?

Co to jest Samooczyszczanie się wód podziemnych

Definicja SAMOOCZYSZCZANIE SIĘ WÓD PODZIEMNYCH: Samooczyszczanie się wód podziemnych
Zespół naturalnych i współdziałających mechanizmów fizycznych, chemicznych, biologicznych i mikrobiologicznych zachodzących w czasie przepływu zanieczyszczonych wód podziemnych, dzięki którym następują korzystne zmiany jakości. Kluczowymi procesami fizyczno-chemicznymi s. są: dyspersja, rozcieńczanie, utlenianie i zredukowanie, wytrącanie, hydroliza, zamiana jonowa i sorpcja, parowanie i odgazowanie i koagulacja. Rodzaj mechanizmów i intensywność ich przebiegu zależy od warunków hydrogeologicznych i rodzaju i metody zanieczyszczenia wód podziemnych. S. biologiczne dzieje się raczej w glebie i strefie aeracji, w mniejszym stopniu w strefie saturacji. Efektem mechanizmów s. jest ograniczenie przestrzenne zasięgu stref zanieczyszczenia wokół ogniska zanieczyszczeń i na drodze migracji substancji zanieczyszczających. Oceny intensywności i zasięgu tych mechanizmów dokonuje się na podstawie równań dyspersji. → Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych.[AS].

Słownik Środowisko Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne → Ośrodek hydrogeologiczny wspólnie z zawartą w nim wodą podziemną, której kierunek i szybkość przepływu są uzależnione od warunków hydrodynamicznych wewnętrznych i zewnętrznych samooczyszczanie się wód podziemnych.
Słownik Studnia Wbijana; S. Wkręcana Płytka, S. Abisyńska, S. Nortonowska:
Znaczenie wkręcana płytka, s. abisyńska, s. nortonowska Studnia wykonana przeważnie ręcznie poprzez wbicie albo wkręcenie rury, której końcowy odcinek jest przystosowany do bocznego dopływu wody (perforacja samooczyszczanie się wód podziemnych.
Słownik Strumień Cieplny Ziemi:
Znaczenie Ziemi Liczba ciepła przepływająca w jednostce czasu poprzez jednostkę powierzchni ziemi. W warunkach określonych gęstość strumienia cieplnego przepływającego poprzez skały przypowierzchniowe wynosi samooczyszczanie się wód podziemnych.
Słownik Skala Redoks; Skala RH, Skala Redox:
Znaczenie rH, skala redox Skala → potencjału redoks opracowana poprzez Clarka. Jednostką s.r. jest: rH = (Eh + 0,06pH)/0,03 gdzie: Eh – potencjał utleniająco-redukcyjny wyrażony w woltach, pH – odczyn wody. S samooczyszczanie się wód podziemnych.
Słownik Substancja Obca (W Wodzie):
Znaczenie wodzie) Substancja, której występowanie w wodzie podziemnej nie jest powiązane z naturalnymi czynnikami kształtującymi chemizm wód w ich cyklu krążenia przyrodniczego. Definicja z reguły dotyczy samooczyszczanie się wód podziemnych.

Czym jest Samooczyszczanie się wód znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: