Samooczyszczanie się wód co to jest
Co to jest Samooczyszczanie się wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Zespół naturalnych i.

Czy przydatne?

Co to jest Samooczyszczanie się wód podziemnych

Samooczyszczanie się wód podziemnych
Zespół naturalnych i współdziałających mechanizmów fizycznych, chemicznych, biologicznych i mikrobiologicznych zachodzących w czasie przepływu zanieczyszczonych wód podziemnych, dzięki którym następują korzystne zmiany jakości. Kluczowymi procesami fizyczno-chemicznymi s. są: dyspersja, rozcieńczanie, utlenianie i zredukowanie, wytrącanie, hydroliza, zamiana jonowa i sorpcja, parowanie i odgazowanie i koagulacja. Rodzaj mechanizmów i intensywność ich przebiegu zależy od warunków hydrogeologicznych i rodzaju i metody zanieczyszczenia wód podziemnych. S. biologiczne dzieje się raczej w glebie i strefie aeracji, w mniejszym stopniu w strefie saturacji. Efektem mechanizmów s. jest ograniczenie przestrzenne zasięgu stref zanieczyszczenia wokół ogniska zanieczyszczeń i na drodze migracji substancji zanieczyszczających. Oceny intensywności i zasięgu tych mechanizmów dokonuje się na podstawie równań dyspersji. → Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych.[AS].

Czym jest Samooczyszczanie się wód znaczenie w Słownik definicje S