Samooczyszczanie się wód co to jest
Co to jest Samooczyszczanie się wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Zespół naturalnych i.

Czy przydatne?

Co to jest Samooczyszczanie się wód podziemnych

Definicja SAMOOCZYSZCZANIE SIĘ WÓD PODZIEMNYCH: Samooczyszczanie się wód podziemnych
Zespół naturalnych i współdziałających mechanizmów fizycznych, chemicznych, biologicznych i mikrobiologicznych zachodzących w czasie przepływu zanieczyszczonych wód podziemnych, dzięki którym następują korzystne zmiany jakości. Kluczowymi procesami fizyczno-chemicznymi s. są: dyspersja, rozcieńczanie, utlenianie i zredukowanie, wytrącanie, hydroliza, zamiana jonowa i sorpcja, parowanie i odgazowanie i koagulacja. Rodzaj mechanizmów i intensywność ich przebiegu zależy od warunków hydrogeologicznych i rodzaju i metody zanieczyszczenia wód podziemnych. S. biologiczne dzieje się raczej w glebie i strefie aeracji, w mniejszym stopniu w strefie saturacji. Efektem mechanizmów s. jest ograniczenie przestrzenne zasięgu stref zanieczyszczenia wokół ogniska zanieczyszczeń i na drodze migracji substancji zanieczyszczających. Oceny intensywności i zasięgu tych mechanizmów dokonuje się na podstawie równań dyspersji. → Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych.[AS].

Słownik Strop Poziomu Wodonośnego:
Znaczenie wodonośnego Powierzchnia ograniczająca wodonosiec od góry, w obrębie wód swobodnych (→ zwierciadło wód podziemnych), w obrębie wód naporowych (→ poziom nieprzepuszczalny). →Spąg, podstawa poziomu samooczyszczanie się wód podziemnych.
Słownik Studnia Filtrowa:
Znaczenie Studnia filtrowa → Studnia wiercona, gdzie założono → kolumnę filtrową, studnia wyposażona w → filtr studzienny synonim studni bezfiltrowej.[AK samooczyszczanie się wód podziemnych.
Słownik Środowisko Antropogeniczne:
Znaczenie antropogeniczne Środowisko przekształcone w wyniku działalności człowieka (→ antropopresja). Odpowiednikiem są obszary górnicze, aglomeracje miejsko-przemysłowe, agrocenozy. → Środowisko naturalne samooczyszczanie się wód podziemnych.
Słownik Stagnacja Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Stan równowagi hydrogeochemicznej współdziałania wód podziemnych, gazów i ośrodka skalnego, teoretycznie możliwy do osiągnięcia na znaczących głębokościach, w strefie stagnacji samooczyszczanie się wód podziemnych.
Słownik Spiętrzenie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Podniesienie zwierciadła wód podziemnych w wyniku wznoszenia tam (budowli piętrzących) na rzece albo poprzez podniesienie się poziomu wód powierzchniowych w momencie trwania wysokich samooczyszczanie się wód podziemnych.

Czym jest Samooczyszczanie się wód znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: