Ściek co to jest
Co to jest Ściek. Wyjaśnienie stała albo gazowa i energia (zrzucane wody podgrzane, tak zwany.

Czy przydatne?

Co to jest Ściek

Definicja ŚCIEK: Ściek
Substancja płynna, stała albo gazowa i energia (zrzucane wody podgrzane, tak zwany chłodnicze), wprowadzana do wód albo do gruntu. Zależnie od pochodzenia wyróżnia się ś.: bytowo-gospodarcze, przemysłowe i opadowe. Ś. bytowo-gospodarcze to wody zużyte pochodzące z domów, hodowli, miejsc użyteczności publicznej i zakładów pracy. Ś. przemysłowe to wody zużyte w jednostkach gospodarczych w procesach produkcyjnych i usługowych. Zalicza się do nich także wody chłodnicze i zasolone i zanieczyszczone wody kopalniane. Ś. opadowymi nazywa się wody deszczowe albo roztopowe, a również ś. powstające przy myciu ulic i placów, odpływające siecią kanalizacyjną z terenów zurbanizowanych. Mieszaninę ś. bytowo-gospodarczych i przemysłowych odprowadzanych kanalizacją miejską nazywa się ś. komunalnymi.[AS].

Słownik Spływ Powierzchniowy:
Znaczenie powierzchniowy Epizodyczne, grawitacyjne przemieszczanie się wody atmosferycznej po powierzchni terenu ku korytom cieków i zagłębieniom na powierzchni zlewni. Tworzy się wskutek nawalnych opadów ściek.
Słownik Symulacja:
Znaczenie mechanizmów fizycznych zachodzących w interesującym nas układzie (na przykład filtracji wód podziemnych w warstwie wodonośnej), zwanym oryginałem, przez obserwację zachowania się innego, specjalnie w ściek.
Słownik Sonda Do Pobierania Próbek (Wody):
Znaczenie próbek (wody) Rodzaj → próbnika albo część próbnika zanurzona w wodzie na określoną głębokość, do której wpływa (w sposób swobodny albo wymuszony) opróbowywana woda. → Próbka (wody podziemnej), → ściek.
Słownik System Hydrologiczny:
Znaczenie hydrologiczny Zlewnia hydrologiczna rozpatrywana z punktu widzenia współzależności w jej obrębie składników obiegu wody, jest to transformacji opadu atmosferycznego na różne rodzaje retencji i ściek.
Słownik Strefy Hydrogeologiczne W Krasie:
Znaczenie hydrogeologiczne w krasie W obszarach krasowych występują trzy strefy hydrogeologiczne leżące pod sobą. To są: →strefa wadyczna o grawitacyjnym spływie wody (infiltracja pionowa), odpowiadająca ściek.

Czym jest Ściek znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: