Ściek co to jest
Co to jest Ściek. Wyjaśnienie stała albo gazowa i energia (zrzucane wody podgrzane, tak zwany.

Czy przydatne?

Co to jest Ściek

Definicja ŚCIEK: Ściek
Substancja płynna, stała albo gazowa i energia (zrzucane wody podgrzane, tak zwany chłodnicze), wprowadzana do wód albo do gruntu. Zależnie od pochodzenia wyróżnia się ś.: bytowo-gospodarcze, przemysłowe i opadowe. Ś. bytowo-gospodarcze to wody zużyte pochodzące z domów, hodowli, miejsc użyteczności publicznej i zakładów pracy. Ś. przemysłowe to wody zużyte w jednostkach gospodarczych w procesach produkcyjnych i usługowych. Zalicza się do nich także wody chłodnicze i zasolone i zanieczyszczone wody kopalniane. Ś. opadowymi nazywa się wody deszczowe albo roztopowe, a również ś. powstające przy myciu ulic i placów, odpływające siecią kanalizacyjną z terenów zurbanizowanych. Mieszaninę ś. bytowo-gospodarczych i przemysłowych odprowadzanych kanalizacją miejską nazywa się ś. komunalnymi.[AS].

Słownik Składowisko Kontrolowane:
Znaczenie kontrolowane Z punktu widzenia hydrogeologicznego to jest składowisko odpadów zlokalizowane w takim miejscu i w taki sposób, by zapewnić min. imisję zanieczyszczeń do środowiska wód podziemnych ściek.
Słownik Siatka Filtracyjna (Podkładowa):
Znaczenie podkładowa) Siatka wykonana z miedzi, stali, mas plastycznych albo włókien sztucznych o różnym splocie, nakładana na nawój z drutu albo siatkę podkładową → filtru szkieletowego. → Filtr siatkowy ściek.
Słownik Strata Prażenia; Strata Przy Prażeniu, Strata Podczas Prażenia:
Znaczenie utrata przy prażeniu, utrata w czasie prażenia Parametr jakości wody obliczany przy wykonywaniu analiz wody. Ustala różnicę pomiędzy → suchą pozostałością a pozostałością po prażeniu (spaleniu suchej ściek.
Słownik Szkody Hydrogeologiczne:
Znaczenie Szkody hydrogeologiczne Uszkodzenie powierzchni i jej zabudowy powstające w wyniku zmiany warunków hydrogeologicznych, na przykład poprzez odwodnienie i powiązane z nim osiadania. → Sufozja.[AK ściek.
Słownik Stożek Represji:
Znaczenie Stożek represji Stożek wznoszenia się zwierciadła wody podziemnej, tworzący się w wyniku wlewania czy wtłaczania wody do studni. Odwrotność →leja depresji. → Impresja (zwierciadła wody).[AK ściek.

Czym jest Ściek znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: