Cena jednostkowa towaru co to jest
Definicja Cena jednostkowa towaru (usługi) w prawie. Znaczenie jednostkę określonego towaru (usługi.

Czy przydatne?

Definicja Cena jednostkowa towaru (usługi) w prawie

Definicja z ang. Unit price of goods (services), z niem. Stückpreis von Waren (Dienstleistungen).

Słownik CENA JEDNOSTKOWA TOWARU (USŁUGI): Cena ustalona za jednostkę określonego towaru (usługi), którego liczba albo liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach.
Art. 3 ust. 1 ustwy z dnia 5 lipca 2001 o cenach.

Znaczenie Cena Sztywna:
Wyjaśnienie czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje zarządzenie, wg którego za rzeczy danego rodzaju albo gatunku może być zapłacona jedynie cena ściśle określona (cena sztywna), cena ta wiąże strony bez cena jednostkowa towaru (usługi).
Znaczenie Część Składowa Gruntu:
Wyjaśnienie wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą zwłaszcza budynki i inne urządzenia trwale z gruntem powiązane, jak także drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia albo cena jednostkowa towaru (usługi).
Znaczenie Czynny Żal Przy Popełnieniu Przestępstwa:
Wyjaśnienie za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania albo zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego. Sąd może wykorzystać nadzwyczajne złagodzenie kary w relacji do sprawcy, który cena jednostkowa towaru (usługi).
Znaczenie Cena Urzędowa I Marża Handlowa Urzędowa:
Wyjaśnienie handlowa ustalona w rozporządzeniu wydanym poprzez właściwy organ administracji rządowej albo w uchwale wydanej poprzez organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 3 ust. 1 cena jednostkowa towaru (usługi).
Znaczenie Cena:
Wyjaśnienie w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za wyrób albo usługę; w cenie uwzględnia się podatek od wyróbów i usług i podatek akcyzowy, jeśli na podstawie cena jednostkowa towaru (usługi).

Czym jest Cena jednostkowa towaru znaczenie w Słownik prawo C .

  • Dodano:
  • Autor: