Cena jednostkowa towaru co to jest
Definicja Cena jednostkowa towaru (usługi) w prawie. Znaczenie jednostkę określonego towaru (usługi.

Czy przydatne?

Definicja Cena jednostkowa towaru (usługi) w prawie

Definicja z ang. Unit price of goods (services), z niem. Stückpreis von Waren (Dienstleistungen).

Słownik CENA JEDNOSTKOWA TOWARU (USŁUGI): Cena ustalona za jednostkę określonego towaru (usługi), którego liczba albo liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach.
Art. 3 ust. 1 ustwy z dnia 5 lipca 2001 o cenach.

Znaczenie Cena:
Wyjaśnienie w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za wyrób albo usługę; w cenie uwzględnia się podatek od wyróbów i usług i podatek akcyzowy, jeśli na podstawie cena jednostkowa towaru (usługi).
Znaczenie Cena Urzędowa I Marża Handlowa Urzędowa:
Wyjaśnienie handlowa ustalona w rozporządzeniu wydanym poprzez właściwy organ administracji rządowej albo w uchwale wydanej poprzez organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 3 ust. 1 cena jednostkowa towaru (usługi).
Znaczenie Część Składowa Rzeczy:
Wyjaśnienie rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia albo istotnej zmiany całości lub bez uszkodzenia albo istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.Część składowa rzeczy nie może być cena jednostkowa towaru (usługi).
Znaczenie cvv2 / cvc2:
Wyjaśnienie zabezpieczenia transakcji internetowych - 3-cyfrowy kodu znajdujący się na rewersie karty, na albo w okolicy pasku do podpisu. Kod jest wymagany przy transakcjach bez fizycznego użycia karty na cena jednostkowa towaru (usługi).
Znaczenie Cena Sztywna:
Wyjaśnienie czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje zarządzenie, wg którego za rzeczy danego rodzaju albo gatunku może być zapłacona jedynie cena ściśle określona (cena sztywna), cena ta wiąże strony bez cena jednostkowa towaru (usługi).

Czym jest Cena jednostkowa towaru znaczenie w Słownik prawo C .

  • Dodano:
  • Autor: