Cena sztywna co to jest
Definicja Cena sztywna w prawie. Znaczenie czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje zarządzenie.

Czy przydatne?

Definicja Cena sztywna w prawie

Definicja z ang. Price rigid, z niem. Preis starr.

Słownik: Jeśli w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje zarządzenie, wg którego za rzeczy danego rodzaju albo gatunku może być zapłacona jedynie cena ściśle określona (cena sztywna), cena ta wiąże strony bez względu na to, jaką cenę w umowie ustaliły. Sprzedawca, który dostał cenę wyższą od ceny sztywnej, obowiązany jest zwrócić kupującemu pobraną różnicę.Kupujący, który wg umowy miał zapłacić cenę niższą od ceny sztywnej, a rzecz zużył albo odprzedał po cenie obliczonej na podstawie ceny umówionej, obowiązany jest zapłacić cenę sztywną tylko wtedy, gdy przed zużyciem albo odprzedaniem rzeczy znał cenę sztywną albo mógł ją znać przy zachowaniu należytej staranności. Kupujący, który rzeczy nie zużył ani nie odprzedał, może od umowy odstąpić.
Art. 537 kodeksu cywilnego.

Czym jest Cena sztywna znaczenie w Słownik prawo C .