Cena sztywna co to jest
Definicja Cena sztywna w prawie. Znaczenie czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje zarządzenie.

Czy przydatne?

Definicja Cena sztywna w prawie

Definicja z ang. Price rigid, z niem. Preis starr.

Słownik CENA SZTYWNA: Jeśli w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje zarządzenie, wg którego za rzeczy danego rodzaju albo gatunku może być zapłacona jedynie cena ściśle określona (cena sztywna), cena ta wiąże strony bez względu na to, jaką cenę w umowie ustaliły. Sprzedawca, który dostał cenę wyższą od ceny sztywnej, obowiązany jest zwrócić kupującemu pobraną różnicę.Kupujący, który wg umowy miał zapłacić cenę niższą od ceny sztywnej, a rzecz zużył albo odprzedał po cenie obliczonej na podstawie ceny umówionej, obowiązany jest zapłacić cenę sztywną tylko wtedy, gdy przed zużyciem albo odprzedaniem rzeczy znał cenę sztywną albo mógł ją znać przy zachowaniu należytej staranności. Kupujący, który rzeczy nie zużył ani nie odprzedał, może od umowy odstąpić.
Art. 537 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Cena Jednostkowa Towaru (Usługi):
Wyjaśnienie Cena ustalona za jednostkę określonego towaru (usługi), którego liczba albo liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach. Art. 3 ust. 1 ustwy z dnia 5 lipca 2001 o cenach cena sztywna.
Znaczenie Czynność Egzekucyjna:
Wyjaśnienie egzekucyjna - rozumie się poprzez to wszelakie podejmowane poprzez organ egzekucyjny działania zmierzające do wykorzystania albo zrealizowania środka egzekucyjnego. art. 1 a ust. 2 ustawy z dnia 17 cena sztywna.
Znaczenie Część Składowa Rzeczy:
Wyjaśnienie rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia albo istotnej zmiany całości lub bez uszkodzenia albo istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.Część składowa rzeczy nie może być cena sztywna.
Znaczenie Czynny Żal Przy Popełnieniu Przestępstwa:
Wyjaśnienie za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania albo zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego. Sąd może wykorzystać nadzwyczajne złagodzenie kary w relacji do sprawcy, który cena sztywna.
Znaczenie Część Składowa Gruntu:
Wyjaśnienie wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą zwłaszcza budynki i inne urządzenia trwale z gruntem powiązane, jak także drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia albo cena sztywna.

Czym jest Cena sztywna znaczenie w Słownik prawo C .

  • Dodano:
  • Autor: