Cena sztywna co to jest
Definicja Cena sztywna w prawie. Znaczenie czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje zarządzenie.

Czy przydatne?

Definicja Cena sztywna w prawie

Definicja z ang. Price rigid, z niem. Preis starr.

Słownik CENA SZTYWNA: Jeśli w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje zarządzenie, wg którego za rzeczy danego rodzaju albo gatunku może być zapłacona jedynie cena ściśle określona (cena sztywna), cena ta wiąże strony bez względu na to, jaką cenę w umowie ustaliły. Sprzedawca, który dostał cenę wyższą od ceny sztywnej, obowiązany jest zwrócić kupującemu pobraną różnicę.Kupujący, który wg umowy miał zapłacić cenę niższą od ceny sztywnej, a rzecz zużył albo odprzedał po cenie obliczonej na podstawie ceny umówionej, obowiązany jest zapłacić cenę sztywną tylko wtedy, gdy przed zużyciem albo odprzedaniem rzeczy znał cenę sztywną albo mógł ją znać przy zachowaniu należytej staranności. Kupujący, który rzeczy nie zużył ani nie odprzedał, może od umowy odstąpić.
Art. 537 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Część Składowa Gruntu:
Wyjaśnienie wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą zwłaszcza budynki i inne urządzenia trwale z gruntem powiązane, jak także drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia albo cena sztywna.
Znaczenie Cena Urzędowa I Marża Handlowa Urzędowa:
Wyjaśnienie handlowa ustalona w rozporządzeniu wydanym poprzez właściwy organ administracji rządowej albo w uchwale wydanej poprzez organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 3 ust. 1 cena sztywna.
Znaczenie Czynny Żal Przy Popełnieniu Przestępstwa:
Wyjaśnienie za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania albo zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego. Sąd może wykorzystać nadzwyczajne złagodzenie kary w relacji do sprawcy, który cena sztywna.
Znaczenie Część Składowa Rzeczy:
Wyjaśnienie rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia albo istotnej zmiany całości lub bez uszkodzenia albo istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.Część składowa rzeczy nie może być cena sztywna.
Znaczenie Chuligański Charakter Wykroczenia:
Wyjaśnienie chuligański mają wykroczenia polegające na umyślnym godzeniu w porządek albo spokój publiczny lub umyślnym niszczeniu albo uszkadzaniu mienia, jeśli sprawca działał publicznie i w rozumieniu cena sztywna.

Czym jest Cena sztywna znaczenie w Słownik prawo C .

  • Dodano:
  • Autor: