Certyfikat kompetencji co to jest
Definicja Certyfikat kompetencji zawodowych (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) w.

Czy przydatne?

Definicja Certyfikat kompetencji zawodowych (według ustawy o transporcie drogowym - przyp. red.) w prawie

Definicja z ang. Certificate of professional competence (according to the law on road transport - ed. Ed.), z niem. Befähigungsnachweis (nach dem Gesetz über den Straßenverkehr -. Ed. Ed).

Słownik: Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego
art. 4 pkt 20 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Czym jest Certyfikat kompetencji znaczenie w Słownik prawo C .