Chodnik co to jest
Definicja Chodnik w prawie. Znaczenie przeznaczoną do ruchu pieszych. Art. 4 punkt 1 ustawy o.

Czy przydatne?

Definicja Chodnik w prawie

Definicja z ang. Pavement, z niem. Gehweg.

Słownik CHODNIK: Część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Cena:
Wyjaśnienie w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za wyrób albo usługę; w cenie uwzględnia się podatek od wyróbów i usług i podatek akcyzowy, jeśli na podstawie chodnik.
Znaczenie Chuligański Charakter Wykroczenia:
Wyjaśnienie chuligański mają wykroczenia polegające na umyślnym godzeniu w porządek albo spokój publiczny lub umyślnym niszczeniu albo uszkadzaniu mienia, jeśli sprawca działał publicznie i w rozumieniu chodnik.
Znaczenie Cena Urzędowa I Marża Handlowa Urzędowa:
Wyjaśnienie handlowa ustalona w rozporządzeniu wydanym poprzez właściwy organ administracji rządowej albo w uchwale wydanej poprzez organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 3 ust. 1 chodnik.
Znaczenie Cena Sztywna:
Wyjaśnienie czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje zarządzenie, wg którego za rzeczy danego rodzaju albo gatunku może być zapłacona jedynie cena ściśle określona (cena sztywna), cena ta wiąże strony bez chodnik.
Znaczenie Część Lotnicza Lotniska:
Wyjaśnienie przeznaczony do startów i lądowań statków powietrznych i do związanego z tym ruchu statków powietrznych, wspólnie z urządzeniami służącymi do obsługi tego ruchu, do którego dostęp jest kontrolowany chodnik.

Czym jest Chodnik znaczenie w Słownik prawo C .

  • Dodano:
  • Autor: