Chodnik co to jest
Definicja Chodnik w prawie. Znaczenie przeznaczoną do ruchu pieszych. Art. 4 punkt 1 ustawy o.

Czy przydatne?

Definicja Chodnik w prawie

Definicja z ang. Pavement, z niem. Gehweg.

Słownik CHODNIK: Część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Cena:
Wyjaśnienie w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za wyrób albo usługę; w cenie uwzględnia się podatek od wyróbów i usług i podatek akcyzowy, jeśli na podstawie chodnik.
Znaczenie Czynność Egzekucyjna:
Wyjaśnienie egzekucyjna - rozumie się poprzez to wszelakie podejmowane poprzez organ egzekucyjny działania zmierzające do wykorzystania albo zrealizowania środka egzekucyjnego. art. 1 a ust. 2 ustawy z dnia 17 chodnik.
Znaczenie cvv2 / cvc2:
Wyjaśnienie zabezpieczenia transakcji internetowych - 3-cyfrowy kodu znajdujący się na rewersie karty, na albo w okolicy pasku do podpisu. Kod jest wymagany przy transakcjach bez fizycznego użycia karty na chodnik.
Znaczenie Cena Jednostkowa Towaru (Usługi):
Wyjaśnienie Cena ustalona za jednostkę określonego towaru (usługi), którego liczba albo liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach. Art. 3 ust. 1 ustwy z dnia 5 lipca 2001 o cenach chodnik.
Znaczenie Część Lotnicza Lotniska:
Wyjaśnienie przeznaczony do startów i lądowań statków powietrznych i do związanego z tym ruchu statków powietrznych, wspólnie z urządzeniami służącymi do obsługi tego ruchu, do którego dostęp jest kontrolowany chodnik.

Czym jest Chodnik znaczenie w Słownik prawo C .

  • Dodano:
  • Autor: