Czynny żal przy popełnieniu co to jest
Definicja Czynny żal przy popełnieniu przestępstwa w prawie. Znaczenie za usiłowanie, kto.

Czy przydatne?

Definicja Czynny żal przy popełnieniu przestępstwa w prawie

Definicja z ang. Active regret at the offense, z niem. Aktive Bedauern über die Straftat.

Słownik CZYNNY ŻAL PRZY POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA: Nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania albo zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego. Sąd może wykorzystać nadzwyczajne złagodzenie kary w relacji do sprawcy, który dobrowolnie starał się zapobiec skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.
Art. 15 kodeksu karnego.

Znaczenie Część Składowa Rzeczy:
Wyjaśnienie rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia albo istotnej zmiany całości lub bez uszkodzenia albo istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.Część składowa rzeczy nie może być czynny żal przy popełnieniu przestępstwa.
Znaczenie Cena Sztywna:
Wyjaśnienie czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje zarządzenie, wg którego za rzeczy danego rodzaju albo gatunku może być zapłacona jedynie cena ściśle określona (cena sztywna), cena ta wiąże strony bez czynny żal przy popełnieniu przestępstwa.
Znaczenie Certyfikat Kompetencji Zawodowych (Według Ustawy O Transporcie Drogowym - Przyp. Red.):
Wyjaśnienie potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego art. 4 pkt 20 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o czynny żal przy popełnieniu przestępstwa.
Znaczenie Chodnik:
Wyjaśnienie Część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych czynny żal przy popełnieniu przestępstwa.
Znaczenie Cena:
Wyjaśnienie w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za wyrób albo usługę; w cenie uwzględnia się podatek od wyróbów i usług i podatek akcyzowy, jeśli na podstawie czynny żal przy popełnieniu przestępstwa.

Czym jest Czynny żal przy popełnieniu znaczenie w Słownik prawo C .

  • Dodano:
  • Autor: