Gwarancja co to jest
Definicja Gwarancja w prawie. Znaczenie kupujący dostał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do.

Czy przydatne?

Definicja Gwarancja w prawie

Słownik GWARANCJA: W sytuacji gdy kupujący dostał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w przypadku wątpliwości, iż wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy albo do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeśli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. jeśli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
Art. 577 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Grupa Kapitałowa:
Wyjaśnienie Jednostka dominująca wspólnie z jednostkami zależnymi i niebędącymi spółkami handlowymi jednostkami współzależnymi. Art. 3 ust. 44 ustawy o rachunkowości gwarancja co to jest.
Znaczenie Gospodarstwo Rolne:
Wyjaśnienie rolne uważane jest grunty rolne wspólnie z gruntami leśnymi, budynkami albo ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeśli stanowią albo mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, i prawami gwarancja definicja.
Znaczenie Groźba:
Wyjaśnienie oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony albo osoby trzeciej, ten może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeśli z okoliczności wynika, iż mógł się obawiać, że gwarancja co znaczy.
Znaczenie Grzywna:
Wyjaśnienie się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek i wysokość jednej kwoty; jeśli ustawa nie stanowi odmiennie, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360. Sąd może wymierzyć grzywnę gwarancja słownik.

Czym jest Gwarancja znaczenie w Słownik prawo G .

  • Dodano:
  • Autor: