Gwarancja co to jest
Definicja Gwarancja w prawie. Znaczenie kupujący dostał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do.

Czy przydatne?

Definicja Gwarancja w prawie

Definicja z ang. Warranty, z niem. Garantie.

Słownik: W sytuacji gdy kupujący dostał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w przypadku wątpliwości, iż wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy albo do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeśli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. jeśli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
Art. 577 kodeksu cywilnego.

Czym jest Gwarancja znaczenie w Słownik prawo G .