Kara umowna co to jest
Definicja Kara umowna w prawie. Znaczenie umowie, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania.

Czy przydatne?

Definicja Kara umowna w prawie

Definicja z ang. Penalty, z niem. Vertragsstrafe.

Słownik: Można zastrzec w umowie, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego.

Czym jest Kara umowna znaczenie w Słownik prawo K .