Karta kredytowa co to jest
Definicja Karta kredytowa w prawie. Znaczenie angielskiego: Credit card) - karta płatnicza wydawana.

Czy przydatne?

Definicja Karta kredytowa w prawie

Definicja z ang. Credit card, z niem. Kreditkarte.

Słownik KARTA KREDYTOWA: Karta kredytowa (z angielskiego: Credit card) - karta płatnicza wydawana poprzez banki albo instytucje finansowe, nie powiązana z rachunkiem bankowym posiadacza (transakcje rozliczane są na odrębnym rachunku). Służy do dokonywania płatności z wykorzystaniem kredytu.

Znaczenie Kapitał Własny:
Wyjaśnienie kapitału zakładowego, kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów rezerwowych, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zysku netto z bieżącej działalności, zmniejszoną karta kredytowa.
Znaczenie Kraker:
Wyjaśnienie cracker - łamacz) – osoba zajmująca się łamaniem zabezpieczeń komputerowych, zabezpieczeń serwerów w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do ich zasobów albo łamanie zabezpieczeń aplikacji karta kredytowa.
Znaczenie Konstrukcja Oporowa:
Wyjaśnienie Budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności nasypu albo wykopu. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych karta kredytowa.
Znaczenie Koszty Procesu W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie wydatki konieczne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony ( wydatki procesu). art. 98 k.p.c karta kredytowa.
Znaczenie Kary Za Wykroczenia:
Wyjaśnienie ograniczenie wolności, grzywna, nagana Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach. Kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc. W momencie odbywania kary ograniczenia karta kredytowa.

Czym jest Karta kredytowa znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: