Karta obciążeniowa co to jest
Definicja Karta obciążeniowa w prawie. Znaczenie z angielskiego: Charge card) - karta płatnicza.

Czy przydatne?

Definicja Karta obciążeniowa w prawie

Definicja z ang. debit card, z niem. Debitkarte.

Słownik KARTA OBCIĄŻENIOWA: Karta obciążeniowa (z angielskiego: Charge card) - karta płatnicza funkcjonująca w oparciu o rachunek bankowy posiadacza, łączy cechy karty debetowej i kredytowej. Dokonywane transakcje są sumowane i odejmowane od salda rachunku w wyznaczonym dniu, zazwyczaj raz w miesiącu.

Znaczenie Konsolidacja:
Wyjaśnienie finansowych jednostek tworzących grupę kapitałową poprzez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej, jednostek zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek karta obciążeniowa.
Znaczenie Konstrukcja Oporowa:
Wyjaśnienie Budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności nasypu albo wykopu. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych karta obciążeniowa.
Znaczenie Konsument:
Wyjaśnienie Za konsumenta uważane jest osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą albo zawodową. Art. 22 (1) kodeksu cywilnego karta obciążeniowa.
Znaczenie Kara Grzywny Za Wykroczenie:
Wyjaśnienie się w wysokości od 20 do 5 000 złotych, chyba iż ustawa stanowi inaczej. Jeśli za wykroczenie popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wymierzono karę aresztu, orzeka się w okolicy tej kary karta obciążeniowa.
Znaczenie Kontrakt Socjalny:
Wyjaśnienie zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach razem podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby albo karta obciążeniowa.

Czym jest Karta obciążeniowa znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: