Komandytariusz co to jest
Definicja Komandytariusz w prawie. Znaczenie komandytowej, którego odpowiedzialność jest.

Czy przydatne?

Definicja Komandytariusz w prawie

Definicja z ang. Limited Partner, z niem. Limited Partner.

Słownik: Wspólnik spółki komandytowej, którego odpowiedzialność jest ograniczona. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej.
Art. 111 kodeksu spółek handlowych.

Czym jest Komandytariusz znaczenie w Słownik prawo K .