Koszty procesu w sprawie co to jest
Definicja Koszty procesu w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie przegrywająca sprawę obowiązana.

Czy przydatne?

Definicja Koszty procesu w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. The costs of the process in a civil case, z niem. Die Kosten des Verfahrens in einem Zivilverfahren.

Słownik KOSZTY PROCESU W SPRAWIE CYWILNEJ: Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie wydatki konieczne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony ( wydatki procesu).
art. 98 k.p.c.
.

Znaczenie Kara - Katalog Kar W Sprawach Karnych:
Wyjaśnienie Karami są: grzywna ograniczenie wolności pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności. Art. 32 kodeksu karnego koszty procesu w sprawie cywilnej.
Znaczenie Komplementariusz:
Wyjaśnienie Wspólnik spółki komandytowej, który wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczenia, całym swoim dorobkiem. Art. 102 kodeksu spółek handlowych koszty procesu w sprawie cywilnej.
Znaczenie Krewni W Linii Bocznej:
Wyjaśnienie bocznej są pozostali krewni, którzy nie są krewnymi w linii prostej (rodzeństwo, ciotki, stryjowie, kuzynowie i tak dalej). Najbliższe pokrewieństwo w linii bocznej to pokrewieństwo II stopnia a więc koszty procesu w sprawie cywilnej.
Znaczenie Konstrukcja Oporowa:
Wyjaśnienie Budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności nasypu albo wykopu. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych koszty procesu w sprawie cywilnej.
Znaczenie Konsument:
Wyjaśnienie Za konsumenta uważane jest osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą albo zawodową. Art. 22 (1) kodeksu cywilnego koszty procesu w sprawie cywilnej.

Czym jest Koszty procesu w sprawie znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: