Nawiązka co to jest
Definicja Nawiązka w prawie. Znaczenie represyjno-odszkodowawczy środek karny będący reakcją na.

Czy przydatne?

Definicja Nawiązka w prawie

Definicja z ang. Injunctive, z niem. Unterlassungs.

Słownik NAWIĄZKA: Nawiązka to jest represyjno-odszkodowawczy środek karny będący reakcją na popełnienie czynu zabronionego. Nawiązka może byc orzeczona na rzecz pokrzywdzonego przestępstwem albo na rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji albo organizacji socjalnej, wpisanej do wykazu prowadzonego poprzez Ministra Sprawiedliwości. Sąd może zasądzić nawiązkę w wysokości do 100.000 złotych.
Art. 47 i 48 kodeksu karnego.

Znaczenie Należyta Staranność:
Wyjaśnienie Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w relacjach danego rodzaju (należyta staranność). Art. 355 § 1 kodeksu cywilnego nawiązka.
Znaczenie Niegodny Spadkobierca:
Wyjaśnienie być uznany poprzez sąd za niegodnego, jeśli: dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; podstępem albo groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia albo odwołania testamentu nawiązka.
Znaczenie Nieruchomość Podobna:
Wyjaśnienie jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą element wyceny, z racji na położenie, stan prawny, użytek, sposób korzystania i inne cechy wpływające na jej wartość art. 4 pkt 16 Ustawy z dnia 21 nawiązka.
Znaczenie Nienależne Świadczenie:
Wyjaśnienie nienależne, jeśli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany albo nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, lub jeśli podstawa świadczenia odpadła albo zamierzony cel świadczenia nawiązka.
Znaczenie Niepoczytalność:
Wyjaśnienie przestępstwa, kto, na skutek choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego albo innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w momencie czynu rozpoznać jego znaczenia albo pokierować swoim nawiązka.

Czym jest Nawiązka znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: