Nawiązka co to jest
Definicja Nawiązka w prawie. Znaczenie represyjno-odszkodowawczy środek karny będący reakcją na.

Czy przydatne?

Definicja Nawiązka w prawie

Definicja z ang. Injunctive, z niem. Unterlassungs.

Słownik: Nawiązka to jest represyjno-odszkodowawczy środek karny będący reakcją na popełnienie czynu zabronionego. Nawiązka może byc orzeczona na rzecz pokrzywdzonego przestępstwem albo na rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji albo organizacji socjalnej, wpisanej do wykazu prowadzonego poprzez Ministra Sprawiedliwości. Sąd może zasądzić nawiązkę w wysokości do 100.000 złotych.
Art. 47 i 48 kodeksu karnego.

Czym jest Nawiązka znaczenie w Słownik prawo N .