Nieważność testamentu co to jest
Definicja Nieważność testamentu w prawie. Znaczenie istotny, jeśli został sporządzony: w stanie.

Czy przydatne?

Definicja Nieważność testamentu w prawie

Definicja z ang. The invalidity of the will, z niem. Die Unwirksamkeit des Willens.

Słownik: Testament nie jest istotny, jeśli został sporządzony:
w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli,
pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, iż gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści,
pod wpływem groźby
Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie trzech lat od dnia, w którym osoba mająca w tym biznes dowiedziała się o przyczynie nieważności, w każdym razie po upływie 10 lat od otwarcia spadku.
Art. 945 kodeksu cywilnego.

Czym jest Nieważność testamentu znaczenie w Słownik prawo N .