Niezarobkowy przewóz drogowy co to jest
Definicja Niezarobkowy przewóz drogowy w prawie. Znaczenie swoje – każdy przejazd pojazdu po.

Czy przydatne?

Definicja Niezarobkowy przewóz drogowy w prawie

Definicja z ang. Unpaid transport road, z niem. Unbezahlte Transportstraße.

Słownik NIEZAROBKOWY PRZEWÓZ DROGOWY: Przewóz na potrzeby swoje – każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami albo bez, załadowanego albo bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób albo rzeczy, realizowany poprzez przedsiębiorcę pomocniczo w relacji do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:
pojazdy samochodowe stosowane do przewozu są prowadzone poprzez przedsiębiorcę albo jego pracowników,
przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
w razie przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy albo zostały poprzez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone albo naprawione lub celem przejazdu jest przewóz osób albo rzeczy z przedsiębiorstwa albo do przedsiębiorstwa na jego swoje potrzeby a również przewóz pracowników i ich rodzin,
nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w dziedzinie usług turystycznych.
art. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Znaczenie Nawiązka:
Wyjaśnienie represyjno-odszkodowawczy środek karny będący reakcją na popełnienie czynu zabronionego. Nawiązka może byc orzeczona na rzecz pokrzywdzonego przestępstwem albo na rzecz instytucji, stowarzyszenia niezarobkowy przewóz drogowy.
Znaczenie Należyta Staranność:
Wyjaśnienie Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w relacjach danego rodzaju (należyta staranność). Art. 355 § 1 kodeksu cywilnego niezarobkowy przewóz drogowy.
Znaczenie Nieruchomość Gruntowa:
Wyjaśnienie Grunt wspólnie z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeśli stanowią odrębny element własności art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami niezarobkowy przewóz drogowy.
Znaczenie Niepoczytalność:
Wyjaśnienie przestępstwa, kto, na skutek choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego albo innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w momencie czynu rozpoznać jego znaczenia albo pokierować swoim niezarobkowy przewóz drogowy.
Znaczenie Natychmiastowa Wykonalność Decyzji:
Wyjaśnienie służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy to jest konieczne z racji na ochronę zdrowia albo życia ludzkiego lub dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed niezarobkowy przewóz drogowy.

Czym jest Niezarobkowy przewóz drogowy znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: