Niezarobkowy przewóz drogowy co to jest
Definicja Niezarobkowy przewóz drogowy w prawie. Znaczenie swoje – każdy przejazd pojazdu po.

Czy przydatne?

Definicja Niezarobkowy przewóz drogowy w prawie

Definicja z ang. Unpaid transport road, z niem. Unbezahlte Transportstraße.

Słownik NIEZAROBKOWY PRZEWÓZ DROGOWY: Przewóz na potrzeby swoje – każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami albo bez, załadowanego albo bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób albo rzeczy, realizowany poprzez przedsiębiorcę pomocniczo w relacji do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:
pojazdy samochodowe stosowane do przewozu są prowadzone poprzez przedsiębiorcę albo jego pracowników,
przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
w razie przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy albo zostały poprzez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone albo naprawione lub celem przejazdu jest przewóz osób albo rzeczy z przedsiębiorstwa albo do przedsiębiorstwa na jego swoje potrzeby a również przewóz pracowników i ich rodzin,
nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w dziedzinie usług turystycznych.
art. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Znaczenie Należności Celne Wywozowe:
Wyjaśnienie równoważnym skutku należne przy wywozie towarów, koszty wywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej albo odrębnych regulaminów mających wykorzystanie do niektórych towarów uzyskanych niezarobkowy przewóz drogowy.
Znaczenie Nienależyte Wykonanie Umowy:
Wyjaśnienie jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania, chyba iż niewykonanie albo nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik niezarobkowy przewóz drogowy.
Znaczenie Nawiązka:
Wyjaśnienie represyjno-odszkodowawczy środek karny będący reakcją na popełnienie czynu zabronionego. Nawiązka może byc orzeczona na rzecz pokrzywdzonego przestępstwem albo na rzecz instytucji, stowarzyszenia niezarobkowy przewóz drogowy.
Znaczenie Nieważność Testamentu:
Wyjaśnienie istotny, jeśli został sporządzony: w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, iż gdyby spadkodawca nie działał niezarobkowy przewóz drogowy.
Znaczenie Należyta Staranność:
Wyjaśnienie Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w relacjach danego rodzaju (należyta staranność). Art. 355 § 1 kodeksu cywilnego niezarobkowy przewóz drogowy.

Czym jest Niezarobkowy przewóz drogowy znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: