Ochrona drogi co to jest
Definicja Ochrona drogi w prawie. Znaczenie celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia.

Czy przydatne?

Definicja Ochrona drogi w prawie

Definicja z ang. Protecting road, z niem. Der Schutz Straße.

Słownik: Działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania i pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Czym jest Ochrona drogi znaczenie w Słownik prawo O .