pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Audit IRS, w którym użytkownik jest proszony o udowodnienie, że masz prawidłowo zgłoszonych dochodów i odliczeń. Najczęściej kontrole są wykonywane przez pocztę i obejmować konkretnych
 • Co znaczy Accelerated depreciation prawo pozwala amortyzuje kosztów w tempie szybszym niż byłoby to dozwolone na mocy liniową amortyzacji. Na przykład, samochody i komputery zakłada się pięcioletni życia dla celów
 • Co znaczy Adjusted basis dla określenia zysków lub strat, gdy jest na sprzedaż. (To jest czasem określane jako koszt podstawie podatkowego lub po prostu podstawy.) Podstawą ogół zaczyna się jak co płacić
 • Co znaczy Expensing traktować 250.000 dolarów do 2008 r. wydatki, które normalnie byłyby amortyzowane przez wiele lat jako bieżące koszty, które zostaną odliczone od razu. Firmy, które bardziej niż

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Woda słodka; woda zwykła Pojęcie nieprzekraczającej 1 g/dm3 . W kategorii tej wyróżnia się także wody ultrasłodkie (M < 0,2 g/dm3) i akratopegi (0,5 < M < 1 g/dm3). W niektórych krajach órna granica →
 • Co znaczy hydronowy\. oksoniowy, j\. Jon hydroniowy H3O+; jon oksonowy, j Pojęcie hydronowy Powstające wskutek dysocjacji cząsteczek wody jony wodoru (H+ – nagie protony) łączą się szybko z cząsteczką wody tworząc j.h. H3O sup>+. Jon ten może podlegać dalszej
 • Co znaczy zasoby wydobywalne Pojęcie ropy albo gazu, która jest możliwa do wydobycia. Pod ziemią występują ogromne złoża paliw płynnych, jednak prawie wszystkie z nich można eksploatować. Ograniczenia wynikają z
 • Co znaczy pojemność środowiska Pojęcie obciążeń antropogenicznych, szczególnie związanych z działalnością produkcyjną człowieka. Definicja stosowane przy ocenach poziomu zanieczyszczenia środowiska, w tym wód

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Sztuka i kultura odrodzenia Definicja który zaczął epokę zwaną renesansem albo odrodzeniem. Przemiany owe dotarły do państw Europy Zachodniej w II połowie XV wieku, do Polski zaś na przełomie XV i XVI wieku. Jednym z
 • Co znaczy Księstwo Warszawskie Definicja przeciw Napoleonowi Bonapartemu. Nie była ona dla nich udana. Wojska pruskie zostały pokonane w bitwach pod Jeną i Auerstadt (toczyły się one jednocześnie w dniu 14 X 1806 roku
 • Co znaczy Religia w starożytnym Rzymie Definicja cechowała się praktycznością. Rzymianie wierzyli, że każda najmniejsza czynność ma swego boskiego opiekuna. Wszystkie owe bóstwa były bezosobowe i nie miały określonej płci
 • Co znaczy Pierwsze wybory prezydenckie w Polsce w 1922 roku Definicja innymi o istnieniu urzędu prezydenta jako głównego organu władzy wykonawczej. Jednocześnie ów akt prawny dawał prezydentowi bardzo małe kompetencje. W ten sposób prawica starała

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Komercjalizacja Definicja przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę; jeśli regulaminy ustawy nie stanowią inaczej, spółka ta wstępuje we wszystkie relacje prawne, których podmiotem było
 • Co to jest Majątek osobisty małżonków Definicja majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, elementy majątkowe nabyte poprzez dziedziczenie, zapis albo darowiznę, chyba iż spadkodawca albo darczyńca odmiennie
 • Co to jest Reklama (drogowa) Definicja formie wspólnie z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu regulaminów o znakach i sygnałach albo
 • Co to jest Powierzchnia użytkowa lokalu Definicja pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a zwłaszcza pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek i innych pomieszczeń wykorzystywanych mieszkalnym i