pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy S corporation go, S Corporation generalnie nie płaci podatku, ponieważ zyski i straty są przenoszone i opodatkowane na rzecz akcjonariuszy
 • Co znaczy Voluntary withholding podatki od świadczeń socjalnych. Może to mieć sens, jeśli u pozwala unikać szacuje kwartalnych płatności podatkowych. Aby wniosek dobrowolne wstrzymanie plików formularza W-4v z
 • Co znaczy Child- and dependent-care credit kosztów płacić za opiekę nad dzieckiem w wieku poniżej 13 lub niepełnosprawnych utrzymaniu podczas pracy. W 2008 r., kredytu, która waha się od 20 procent do 35 procent w
 • Co znaczy Like-kind exchange nieruchomości nieruchomości. Podatek od zysków naliczonych w pierwszym własności jest odroczone do czasu kolejnego nieruchomość jest sprzedawana

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Poziom wodonośny zawieszony Pojęcie kluczowym →poziomem wodonośnym. Może występować zarówno w utworach porowych, jak i szczelinowych. Woda wolna gromadzi się nad przewarstwieniami utworów nieprzepuszczalnych albo
 • Co znaczy Kryteria jakości (wód podziemnych) Pojęcie stężeń substancji występujących w wodzie i zakresy cech umożliwiające dokonanie oceny jej jakości. K.j. wody mogą być natury fizycznej, chemicznej, mikrobiologicznej
 • Co znaczy Równanie przewodnictwa cieplnego Pojęcie cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, w formie: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L], Q – zasilanie [LT–1], S – współczynnik pojemności wodnej [1], T–przewodność wodna [L2T–1
 • Co znaczy Bakterie żelaziste Pojęcie podziemnych i powierzchniowych, uzyskujących energię przez utlenianie żelaza (+2) do żelaza (+3), które odkłada się w ich organizmie. Działalność b.ż. wywołuje nieznaczne zmiany

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Podboje Arabów Definicja tytułujący się kalifami (Abu Bekr, Omar, Osman, Ali), zjednoczywszy plemiona arabskie, rozpoczęli moment podbojów. W ich wyniku Arabowie zajęli Syrię i Palestynę, Egipt, północną
 • Co znaczy Centrolew i wybory brzeskie Definicja ostrzejszej walki politycznej między obozem sanacyjnym, zmierzającym do ugruntowania autorytarnego modelu państwa, a opozycją broniącą dotychczasowych zasad funkcjonowania
 • Co znaczy Kontrreformacja Definicja katolickiego przeprowadzoną w XVI wieku pod kierunkiem papiestwa. Jej celem była reforma struktur Kościoła katolickiego, by mógł on przeciwstawić się wpływom reformacji i podjął
 • Co znaczy Unia polsko-saska Definicja personalna. Na tron Rzeczpospolitej w wolnej elekcji zostali wybrani władcy Saksonii: August II (1696-1733) i August III (1733-1763). Moment panowania tych władców uważany jest

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Wniosek o dział spadku Definicja stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia i lista inwentarza, jak także podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone
 • Co to jest Umowa kontraktacji Definicja wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną liczba produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić
 • Co to jest Niezarobkowy przewóz drogowy Definicja drogach publicznych z pasażerami albo bez, załadowanego albo bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób albo rzeczy
 • Co to jest Strona postępowania administracyjnego Definicja dotyczy postępowanie lub kto żąda czynności organu z racji na swój biznes prawny albo wymóg - art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego