pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Convention Midmonth Reguła, że traktuje niektórych rodzajów amortyzacji nieruchomości, w tym nieruchomości, tak jakby oddany do użytku w połowie miesiąca został użyty po raz pierwszy
 • Co znaczy Transfer Direct emerytalne (IRA) lub Keogh plan innego. Można również użyć tej metody, aby przenieść pieniądze od spółki planu emerytalnego, takich jak 401 (k) do IRA. Z bezpośredniego transferu
 • Co znaczy Additional child tax credit kredytowa jest regularne dziecko zasługuje na więcej niż ociera swoje zobowiązania podatkowe. Ten dodatkowy kredyt może powodować zwrotu sprawdzić z IRS
 • Co znaczy Interest Imputed jeśli poniżej rynkowej stopy procentowej kredytu. Termin ten jest również stosowany w odniesieniu do przychodów odsetkowych musisz sprawozdanie podatnika zerokuponowe obligacje

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Ciężkie Metale Pojęcie większej niż 4,5 g∙cm-3. Zalicza się do nich na przykład: chrom (Cr), cynę (Sn), cynk (Zn), kadm (Co), miedź (Cu), nikiel (Ni), ołów (Pb), rtęć (Hg), żelazo (Fe), metale
 • Co znaczy Implicite Uwikłany Schemat Pojęcie → filtracji nieustalonej polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie końcowym → kroku czasowego. Równanie różnicowe ma postać: Objaśnienia symboli: →
 • Co znaczy Coli Miano Pojęcie bakteriami pochodzenia jelitowego. Określany jako najmniejsza objętość wody (wyrażana w cm3), gdzie stwierdza się obecność jednej → pałeczki okrężnicy (Escherichia coli). Bakteria
 • Co znaczy Obszar spływu wody do ujęcia OSW Pojęcie ujęcia (ZWU), z którego woda spływa do ujęcia, w obrębie którego linie prądu zbiegają się w ujęciu (studni). OSW jest równoważny z ZWU tylko w teoretycznym przypadku pompowania

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Państwo polskie za ostatnich Jagiellonów Definicja – Zygmunta Starego (1505-1548) i Zygmunta Augusta (1548-1572) – to czasy ostatecznego ukształtowania się Rzeczypospolitej szlacheckiej. Do głownych wydarzeń wewnętrznych tego
 • Co znaczy Wojna polsko-radziecka 1920 roku Definicja przesądzało o wybuchu wojny polsko-radzieckiej, której kwotą było powołanie niepodległego państwa ukraińskiego i zrealizowanie w ten sposób, co najmniej częściowo, planów
 • Co znaczy Wojna Księstwa Warszawskiego z Austrią w 1809 roku Definicja Napoleona Bonapartego w Hiszpanii, rozpoczęła następną wojnę z Francją. Na pomoc Napoleonowi ruszyło między innymi wojsko Księstwa Warszawskiego. Tę sytuację chcieli zastosować
 • Co znaczy Państwo polskie za Mieszka I Definicja I (około 960-992) wywodzący się z dynastii piastowskiej. Wg kronikarza Galla Anonima (XII wiek) poprzednikami Mieszka I byli: Siemowit, Leszek i Siemomysł. Pierwszą wzmianką o

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Właściwość miejscowa ogólna w postępowaniu cywilnym Definicja którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania ustala się wg regulaminów kodeksu cywilnego. art. 27 k.p.c
 • Co to jest Prawa Pożytki Definicja Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem - art. 54 kodeksu cywilnego
 • Co to jest Odstąpienia Prawo Definicja zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w przypadku zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu
 • Co to jest Umorzenie egzekucji na wniosek Definicja na wniosek: 1) jeśli tego zażąda wierzyciel; jednakże w kwestiach, gdzie egzekucję wszczęto z urzędu albo na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie