pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Rebate Zobacz Ekonomiczno bodźca płatności
 • Co znaczy Automobile, driving for charity charytatywnej odliczeniu. Można odliczyć 14 centa za mile was pojechaliśmy podczas wykonywania usług dla miłości. Stawka wynosi 41 groszy mila charytatywne jazdy, jeśli jest w
 • Co znaczy Elderly or disabled credit wieku 65 lub starszych na koniec 2008 r., lub tych, którzy są na emeryturze na stałe i całkowitego inwalidztwa. Stosunkowo niewielu podatników kwalifikują się do kredytu
 • Co znaczy Jury duty pay repaid to employer wynagrodzenie kontynuowania podczas zrobić swój obywatelski obowiązek, są odliczane. Pozwoli to zrównoważyć jury prowizji musisz zgłosić jeśli pieniądze tylko przechodzi przez

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Pecleta liczba (dla transportu masy) Pojęcie podobieństwa, w procesie dyspersji wyrażająca relacja transportu adwekcyjnego do transportu dyfuzyjnego: gdzie: U – średnia szybkość wody w przestrzeni porowej [LT-–1], d – wymiar
 • Co znaczy Wskaźnik nasycenia roztworu SI Pojęcie podziemnych względem minerałów pozostających w kontakcie z wodą. W.n. ustala się wg formuły: SI = log (IAP/KT) gdzie: IAP – iloczyn jonowy obliczany na podstawie aktywności
 • Co znaczy Źródło stałe; źródło trwałe Pojęcie bez końca, w stałych albo zmiennych ilościach. Zmiany wydajności źródła ustala → parametr zmienności źródła. → Źródło.[TB i DM
 • Co znaczy filtracyjna metasomatoza Pojęcie membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i osmotycznych zachodzących

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Stosunki polsko-radzieckie podczas II wojny światowej Definicja Władysława Sikorskiego w pierwszym okresie swego istnienia w ten sam sposób ukształtował swój relacja do Niemiec i do ZSRR. Oba państwa uznane zostały za agresorów i okupantów
 • Co znaczy Wojna z Rosją i upadek Napoleona Definicja jedynym niepokonanym jeszcze przeciwnikiem na kontynencie. Miał do dyspozycji blisko pół milionową armię; w niej również oddziały Księstwa Warszawskiego. Zresztą, by zachęcić
 • Co znaczy Chrześcijaństwo w państwie rzymskim Definicja wschodniej części imperium rzymskiego. Nadzwyczajnie błyskawicznie jednak zyskało ono wyznawców w innych częściach cesarstwa rzymskiego (w latach 50. I wieku istniała już liczna
 • Co znaczy Reformacja w Europie Definicja się poza Niemcy, a sam ruch protestancki rozpadł się na szereg niezależnych wspólnot i Kościołów, które różniły się między sobą liturgią, doktryną i organizacją. Trzema

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Nienależne świadczenie alimentacyjne Definicja świadczenia z funduszu alimentacyjnego: a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości albo w części, b) przyznane
 • Co to jest Ekstradycja Definicja przebywającej na terytorium państwa wydającego, dokonywane w wypadku, gdy osoba ta podejrzana jest o popełnienie na terytorium państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję
 • Co to jest Przedsiębiorstwo Definicja niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono zwłaszcza: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo albo jego wyodrębnione
 • Co to jest Zarządzający lotniskiem Definicja Podmiot, który został wpisany jako zarządzający do rejestru lotnisk cywilnych art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze