pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

  • Co znaczy Symulacja Pojęcie interesującym nas układzie (na przykład filtracji wód podziemnych w warstwie wodonośnej), zwanym oryginałem, przez obserwację zachowania się innego, specjalnie w tym celu
  • Co znaczy Atmosferycznych Opadów Wskaźnik Pojęcie opadów na badanym obszarze. W.o.a. jest wyrażany w milimetrach w określonym czasie jako iloraz całej ilości wody opadowej poprzez powierzchnię obszaru. → Wysokość opadu.[SK
  • Co znaczy Krasowe Kanały Pojęcie nachylone, nieregularnych kształtów i o zmiennych średnicach od 0,01 do kilku metrów, gdzie mogą płynąć wody podziemne. K.k. regularnie łączą jaskinie. Występują zarówno w →
  • Co znaczy Geologicznych Prac Projekt Pojęcie opisowej i graficznej, gdzie na podstawie zebranych i zweryfikowanych materiałów archiwalnych zostały określone prace i badania geologiczne. Zatwierdzony p.p.g. upoważnia do

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

  • Co to jest Slip Definicja POS. Potwierdzenie drukowane jest w dwóch egzemplarzach – dla Klienta i sklepu. Stanowi istotny dokument dowodowy przy reklamacjach
  • Co to jest Droga Definicja urządzeniami i instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach
  • Co to jest Zatrudniona Osoba Definicja zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu albo prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu regulaminów dotyczących działalności gospodarczej. Art. 6 punkt 11 ustawy o pomocy
  • Co to jest Wymogi Pomieszczenie Tymczasowe Definicja zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem; 2) posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne; 3) posiadać sposobność ogrzewania; 4