pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Filtracja; ruch wody podziemnej Pojęcie ośrodkach (skałach) porowatych i szczelinowatych. Kluczową (praktycznie jedyną) siłą pasywną są przy filtracji siły tarcia wewnętrznego. Wobec dużej powierzchni wewnętrznej porów
 • Co znaczy Różnoziarnistości Współczynnik Pojęcie nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik równoziarnistości, parametr równomierności
 • Co znaczy Zasoby eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych Pojęcie liczba (pobór) wód podziemnych w ujęciu przy określonym sposobie eksploatacji, uwzględniająca ograniczenia powiązane z wymogami ochrony środowiska i warunkami techniczno
 • Co znaczy Depresja zwierciadła wody; depresja s Pojęcie w powierzchni zwierciadła wody podziemnej spowodowane pompowaniem albo wymuszone obniżeniem stanów wody na granicach warstwy, parowaniem i tym podobne (→ depresja jednostkowa, →

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Państwo polskie za Bolesława Chrobrego Definicja centralizacji państwa polskiego, jego rozwoju gospodarczego i demograficznego i aktywnej polityki zagranicznej. Najwyższą władzę w kraju sprawował władca, który posiadał
 • Co znaczy Walny Sejm Definicja szlachty. Za datę ostatecznego ukształtowania się sejmu walnego uważany jest rok 1493, kiedy to Jan Olbracht zwołał sejm składający się z trzech stanów sejmujących – izby
 • Co znaczy Hellenizm Definicja śmierci rozpadło się i zostało podzielone między wodzów jego armii. Wskutek długookresowych wojen powstały trzy kluczowe monarchie hellenistyczne (IV/III wiek przed naszą erą
 • Co znaczy Europie W Reformacja Definicja się poza Niemcy, a sam ruch protestancki rozpadł się na szereg niezależnych wspólnot i Kościołów, które różniły się między sobą liturgią, doktryną i organizacją. Trzema

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Wierzycieli Solidarność Definicja dłużnik może spełnić całe świadczenie do rąk jednego z nich, a poprzez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli dług wygasa względem wszystkich (solidarność wierzycieli).Dłużnik
 • Co to jest Drogowy Pas Definicja przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, gdzie są zlokalizowane droga i obiekty budowlane i urządzenia techniczne powiązane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a
 • Co to jest Wierzytelności Nabycie Definicja wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty: jeśli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście lub pewnymi obiektami majątkowymi; jeśli przysługuje jej prawo, przed
 • Co to jest Pin Definicja zazwyczaj 4-cyfrowy numer identyfikacyjny wykorzystywany do potwierdzania transakcji dokonywanych w bankomatach i w terminalach płatniczych. To jest elektroniczny odpowiednik