pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Short-term gains and losses Zobacz Capital zysk lub strata
 • Co znaczy Kiddie cards dziecka wnioskodawca jako zależy od deklaracji podatkowej. Dziewięć-cyfrowy numer identyfikacyjny wyświetlane na karcie muszą być zgłaszane w sprawie zwrotu podatku od rodzica
 • Co znaczy Listed property aktywów podlegających amortyzacji, że Kongres umieścił na specjalnej liście specjalnych kontroli przez IRS. Zasadniczo, w tym rzeczy Kongresu obaw można używać do celów osobistych
 • Co znaczy Deductions przed figuracja podatkowego rachunku. Wszyscy podatnicy mogą ubiegać się znormalizowane potrącenie kwoty - 10,900 dolarów w roku 2008 wspólne deklaracje, na przykład, że połowa

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Drenaż wód podziemnych Pojęcie wodonośnego w konsekwencji mechanizmów naturalnych (poprzez źródło, silnie spękane strefy dyslokacyjne, doliny rzeczne i cieki wód powierzchniowych, wody stojące) albo wywołanych
 • Co znaczy Pole hydrogeochemiczne Pojęcie przestrzenny strumieni masy w warstwach wodonośnych. W najprostszym opisie przedstawia się je w formie zmiennego w momencie i przestrzeni skalarnego pola stężeń. Przy znajomości
 • Co znaczy Kras kopalny; paleokras Pojęcie powierzchniowe i podziemne, hydraulicznie nieczynne. Przy zmianie warunków hydrogeologicznych może nastąpić uaktywnienie wypełnionych wtórnie pogrzebanych mechanizmów krasowych
 • Co znaczy Droga migracji Pojęcie zanieczyszczających od → ogniska zanieczyszczenia do punktu poboru wód podziemnych albo bazy (strefy) drenażu. Obejmuje: przesączanie poprzez → strefę aeracji, wnikanie do →

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Starożytne Indie Definicja przed naszą erą Do dnia dzisiejszego znamy dwa miasta tej kultury: Harappa i Mohendżo-Daro. Były to na owe czasy potężne metropolie zbudowane z wypalonej cegły,posiadające
 • Co znaczy Kultura arabska Definicja Morza Śródziemnego i stanowi część cywilizacji śródziemnomorskiej. Ogromny wpływ na rozwój tej kultury miały wpływy cywilizacji antycznej, bizantyjskiej i irańskiej. W zakresie
 • Co znaczy Unia polsko-saska Definicja personalna. Na tron Rzeczpospolitej w wolnej elekcji zostali wybrani władcy Saksonii: August II (1696-1733) i August III (1733-1763). Moment panowania tych władców uważany jest
 • Co znaczy Wojna polsko-radziecka 1920 roku Definicja przesądzało o wybuchu wojny polsko-radzieckiej, której kwotą było powołanie niepodległego państwa ukraińskiego i zrealizowanie w ten sposób, co najmniej częściowo, planów

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Lokal socjalny Definicja zamieszkania z racji na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w
 • Co to jest Zakaz ogłoszenia upadłości Definicja samorządu terytorialnego; publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy i utworzonych w wykonaniu obowiązku
 • Co to jest Rozpoczęcie biegu przedawnienia Definicja stało się wymagalne. Jeśli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności poprzez uprawnionego, bieg terminu zaczyna się od dnia, gdzie roszczenie stałoby się
 • Co to jest Kara grzywny za wykroczenie Definicja chyba iż ustawa stanowi inaczej. Jeśli za wykroczenie popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wymierzono karę aresztu, orzeka się w okolicy tej kary również grzywnę