pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Declaration Control Number (DCN) A 14-cyfrowym numerem przypisanym do elektronicznej deklaracji podatkowej przez pośrednie usługodawcy i / lub nadajnik
 • Co znaczy Agent Enrolled Podatek przygotowujący, którzy z racji przeniesienia twarde IRS testu lub przed IRS doświadczenia zawodowego, mogą reprezentować klientów w IRS audytów i odwołań
 • Co znaczy Long-term care insurance premium być odliczone jako koszty medyczne. Maksymalny roczny odliczenia jest oparty na wieku, od 310 dolarów dla osób wieku 40 lub młodszych. do 3.850 dolarów dla osób starszych niż 70
 • Co znaczy Income Unearned Przychody z inwestycji, takie jak odsetki, dywidendy i zyski kapitałowe. Zobacz dochodu

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny Pojęcie Ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny Roztwór nasycony pozostały w zbiorniku ewaporacyjnym po wytrąceniu się soli. [JD
 • Co znaczy Równanie Bernoulliego Pojęcie nieściśliwej, nielepkiej) równoważne prawu zachowania energii cieczy. Jeżeli ruch jest ustalony i bezwirowy, B.r. ma postać: gdzie: z – wysokość nad poziomem odniesienia [L], p –
 • Co znaczy Nawiercone Wody Zwierciadło Pojęcie w → otworze hydrogeologicznym, gdzie natrafiono na wodę podziemną. W obrębie → wód podziemnych naporowych to jest strop poziomu wodonośnego (spąg poziomu napinającego). Z.w.n. w
 • Co znaczy Złoża Próbnik Pojęcie medium nasycającego skały i w wersji rozbudowanej do pomiarów parametrów złożowych badanego odcinka odwiertu. Służący w badaniach roponośności i gazonośności →skał zbiornikowych i

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Asystujący Pies Definicja zwłaszcza psa przewodnika osoby niewidomej albo niedowidzącej i psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu
 • Co to jest Kredytowa Karta Definicja płatnicza wydawana poprzez banki albo instytucje finansowe, nie powiązana z rachunkiem bankowym posiadacza (transakcje rozliczane są na odrębnym rachunku). Służy do dokonywania
 • Co to jest Warunkowe Zobowiązania Definicja Wymóg wykonania świadczeń, których stworzenie jest uzależnione od zaistnienia ustalonych zdarzeń. Art. 3 ust. 28 ustawy o rachunkowości
 • Co to jest Cywilnego Postępowania Zawieszenie Definicja strony albo jej przedstawiciela ustawowego, straty poprzez nich umiejętności procesowej, straty poprzez stronę umiejętności sądowej albo straty poprzez przedstawiciela ustawowego