pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Tuition credit Zobacz Kolegium punktów
 • Co znaczy SIMPLE proste) jest planu emerytalnego, które mogą być oferowane przez firmy ze 100 lub mniej pracowników. Kluczem jest to, że pracodawca musi odpowiadać ogólnie pracownika składek do 3
 • Co znaczy Section 179 deduction Zobacz koszty
 • Co znaczy Vested benefits Ciebie, jeśli opuszczają pracę. Własnych składek, do 401 (k), powiedzmy to od razu 100 procent nabytych. Ale pracodawcę składki w Twoim imieniu można stopniowo nabyte przez pewien

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Współczynnik porowatości n Pojęcie wyrażone stosunkiem sumarycznej objętości przestrzeni porowej do całkowitej objętości próbki skały. Ustala się go ze wzoru: gdzie: Vp – objętość przestrzeni porowej [L3], V –
 • Co znaczy Głębienie studzien Pojęcie Głębienie studzien Ustalenie zbiorcze na ręczne albo maszynowe wykonywanie studzien (kopanie, wiercenie i inne metody).[AK
 • Co znaczy utajony\. Osad atmosferyczny; opad poziomy, o Pojęcie kondensacji pary wodnej i resublimacji na powierzchni ziemi albo na pokryciu terenu. O.a. może mieć formę zarówno ciekłą (rosa, mgła rosząca), jak i stałą osad twardy (szron
 • Co znaczy Solność Pojęcie hydrochemicznej → wód podziemnych, zaproponowanej poprzez Palmera, kluczowa w okolicy →zasadowości cecha tych wód. Wynika z połączenia w wodach podziemnych anionów mocnych kwasów

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Organ egzekucyjny Definicja do stosowania w całości albo w części ustalonych w ustawie środków wykorzystywanych doprowadzeniu do wykonania poprzez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym albo
 • Co to jest Dopłaty Definicja w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w relacji do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane poprzez wspólników równomiernie w relacji do ich udziałów. Art. 177
 • Co to jest Pobicie Definicja atakującej od strony broniącej się, a więc atakowanej. Atakowany nie akceptuje swego udziału w starciu, bo udział ten wbrew jego woli został wymuszony. Warto jednak pamiętać, iż
 • Co to jest Mieszkaniowy zasób gminy Definicja lub gminnych osób prawnych albo firm handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a również lokale pozostające w posiadaniu samoistnym