pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Social Security Tax, excess withheld tym samym czasie lub kolejno-zbyt wiele o zabezpieczeniu społecznym może zostać wstrzymana z wynagrodzenia. Każdy pracodawca jest zobowiązany do wstrzymania pełną 7,65 procent
 • Co znaczy Student loan interest deduction studenckich wykorzystywane do płacenia za kolegium lub innych po wysokich kosztów edukacji szkolnej dla siebie, współmałżonka lub osoby pozostające na utrzymaniu. Tego podatku
 • Co znaczy Cancelled debt odpuszczone, kredytobiorcy, którzy korzyści uznaje się za otrzymane dochodu podlegającego opodatkowaniu w wysokości równej unieważnioną długu. Istnieją wyjątki. Na przykład
 • Co znaczy Luxury-car rules dla samochodów, które kosztują więcej niż określonej kwoty. Pierwszym roku amortyzacji odliczeń dla pojazdów dopuszczonych do użytku w 2008 roku są na ogół ograniczone do 10.960

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy utajony\. Osad atmosferyczny; opad poziomy, o Pojęcie kondensacji pary wodnej i resublimacji na powierzchni ziemi albo na pokryciu terenu. O.a. może mieć formę zarówno ciekłą (rosa, mgła rosząca), jak i stałą osad twardy (szron
 • Co znaczy Nadkład poziomu wodonośnego Pojęcie ponad poziomem wodonośnym. Dla wód swobodnych strefa leżąca ponad zwierciadłem wód podziemnych obejmuje strefę aeracji, a dla wód o zwierciadle napiętym – ponadto utwory leżące
 • Co znaczy Kurłowa formuła; Kurłowa wzór Pojęcie chemizmu wód podziemnych (→ formuła chemicznego składu wody) przedstawiana w formie ułamka. Dla pojedynczej analizy wody zapis przyjmuje postać: gdzie: Sp – składniki swoiste albo
 • Co znaczy Nuklid Pojęcie skład jądra, czyli liczbę atomową Z (liczba protonów), liczbę neutronową N (liczba neutronów) i liczbę masową A = Z + N. Atom może być traktowany jako odrębny n., jeśli istnieje w

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Cesarstwo Karola Wielkiego Definicja Ogromny (768-814). Rozszerzył on znacząco granice państwa frankijskiego, podbijając kraj Longobardów, Saksonię, Słowiańszczyznę Połabską, Bawarię. Prowadził także walki z Arabami
 • Co znaczy Podboje rzymskie w okresie republiki Definicja których ostatecznym skutkiem było opanowanie całego basenu Morza Śródziemnego. Do 264 roku przed naszą erą Rzymianie pokonali swych wrogów na Półwyspie Apenińskim – Etrusków
 • Co znaczy Starożytne Indie Definicja przed naszą erą Do dnia dzisiejszego znamy dwa miasta tej kultury: Harappa i Mohendżo-Daro. Były to na owe czasy potężne metropolie zbudowane z wypalonej cegły,posiadające
 • Co znaczy Statut Bolesława Krzywoustego (geneza, postanowienia) Definicja popularnie testamentem, gdzie regulował on kwestie następstwa tronu po swej śmierci. Wedle postanowieniami statutu kraj polskie miało zostać podzielone na dzielnice, gdzie panować

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Ogólne warunki ubezpieczenia Definicja wymóg doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.Ogólne warunki ubezpieczenia określają zwłaszcza: element i zakres ubezpieczenia, sposób zawierania umowy
 • Co to jest Aktywa finansowe Definicja poprzez inne jednostki, a również wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych albo prawo do zamiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych
 • Co to jest Usługa Definicja Czynność świadczona odpłatnie, wymieniona w klasyfikacjach wydanych na podstawie regulaminów o statystyce publicznej
 • Co to jest Domniemanie doręczenia w sprawach administracyjnych Definicja przechowuje pismo poprzez moment czternastu dni w swojej placówce pocztowej - w razie doręczania pisma poprzez pocztę, pismo złożona jest na moment czternastu dni w urzędzie