pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy IRA withdrawals for education od tradycyjnych IRAS jest odstąpić, jeżeli jest używany do dystrybucji płacić wyższe koszty dla Ciebie, małżonka lub pozostające na utrzymaniu. Jednakże wypłata jest opodatkowana
 • Co znaczy Spousal IRA mieć dochodu. Ale małżonek pracy może przyczynić się do 5000 dolarów swoich dochodów do IRA na nonworking małżonka. Limit to 6000 dolarów, jeśli właściciel jest w wieku 50 lat, do
 • Co znaczy Child- and dependent-care credit kosztów płacić za opiekę nad dzieckiem w wieku poniżej 13 lub niepełnosprawnych utrzymaniu podczas pracy. W 2008 r., kredytu, która waha się od 20 procent do 35 procent w
 • Co znaczy Head of household lub niektóre osoby uważane niepoślubionego żonaty (dla celów niniejszego zgłoszenia statusu), którzy płacą więcej niż połowę kosztów utrzymania domu, na ogół, dla siebie i osoby

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy woda Pojęcie topnienia 0°C, temp. wrzenia 100°C, temp. krytyczna 4°C, ciepło topnienia 0,337 kJ/g, c. parowania 2,282 kJ/g, gęstość ρmax dla 4°C – 1 g/cm3. Odgrywa szczególną rolę w rozwoju
 • Co znaczy Jon amonowy Pojęcie –3) stopniu utlenienia. Zachowuje się w naturalnych warunkach podobnie do metali alkalicznych. J.a. jest charakterystycznym składnikiem wód podziemnych występujących w warunkach
 • Co znaczy Metale ziem alkalicznych Pojęcie wapniowce, należące do II ekipy układu okresowego: Be, Mg, Ca, Sr, Ba. W wodach podziemnych występują zwykle jako jony dwudodatnie (→jon magnezowy, → jon wapniowy). M.z.a. nadają
 • Co znaczy Gradient grad H Pojęcie funkcję skalarną H(x,y,z) ( → wysokość hydrauliczna) daje wskutek wektor o współrzędnych:-grad H = ∂H/∂x i + ∂H/∂y j + ∂H/∂z k gdzie:i, j, k – wersory osi prostokątnego układu

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy Definicja ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w przypadku wątpliwości, iż przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym. Art. 589 kodeksu cywilnego
 • Co to jest Należności celne wywozowe Definicja towarów, koszty wywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej albo odrębnych regulaminów mających wykorzystanie do niektórych towarów uzyskanych wskutek przetworzenia
 • Co to jest Zobowiązanie Definicja wiarygodnie określonej wartości, które spowodują zastosowanie już posiadanych albo przyszłych aktywów jednostki. Art. 3 ust. 20 ustawy o rachunkowości. Zobowiązanie bazuje na tym
 • Co to jest Uczestnik postępowania nieprocesowego Definicja rezultat postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie kwestie aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeśli weźmie udział, staje się uczestnikiem. Na odmowę