pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Interest Education korekta przychodów, aby otrzymywać świadczenie nawet jeśli roszczenie standardowego odliczenia niż wyszczególniać odliczenia na zwrot. Aby zakwalifikować się do spisywania, dług
 • Co znaczy Advocate Zobacz Taxpayer Adwokat
 • Co znaczy Alimony Qualifying płatności ex-małżonka, które mogą być odliczone jako korekty dochodów czy wyszczególniać. Odbiorca musi zawierać płatności w jego dochodu podlegającego opodatkowaniu
 • Co znaczy Depreciation nieruchomego jak nosi obecnie. Prawo podatkowe życia przypisuje się do różnych rodzajów nieruchomości, a podstawy takiej nieruchomości jest potrącane w tym okresie czasu. Zobacz

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Asocjacje w roztworach (wodnych) Pojęcie cząsteczek wody w paro- albo wielocząsteczkowe polimery (→ polimeryzacja (cząsteczek wody)). A.wr. mogą także obejmować polimeryzację substancji występujących w roztworze (ryc. 4
 • Co znaczy Bq Bekerel Pojęcie układzie SI; aktywność ciała promieniotwórczego, gdzie jedna samoistna przemiana jądrowa zachodzi w momencie 1 sekundy:1Bq=1s-1 = 1 dps (disintegration per second). Stężenie
 • Co znaczy Strefa freatyczna; strefa eukrasu Pojęcie wszystkich próżni i szczelin górotworu wodą, występująca poniżej najniższego poziomu zwierciadła wód podziemnych. Nazwa służąca w zbiornikach krasowych. → Strefa saturacji.[AR
 • Co znaczy Niestacjonarny Ruch Pojęcie Ruch niestacjonarny Ruch, gdzie parametry równania ruchu i/albo samo równanie ruchu zmieniają się w momencie. → Ruch ustalony.[TM

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Arabów Podboje Definicja tytułujący się kalifami (Abu Bekr, Omar, Osman, Ali), zjednoczywszy plemiona arabskie, rozpoczęli moment podbojów. W ich wyniku Arabowie zajęli Syrię i Palestynę, Egipt, północną
 • Co znaczy Walny Sejm Definicja szlachty. Za datę ostatecznego ukształtowania się sejmu walnego uważany jest rok 1493, kiedy to Jan Olbracht zwołał sejm składający się z trzech stanów sejmujących – izby
 • Co znaczy Odnowiciela Kazimierza Dzieło Definicja Kazimierz Odnowiciel, pozostający pod opieką matki Rychezy. Błyskawicznie został on jednak pozbawiony tronu poprzez możnych, którzy sami zagarnęli władzę w poszczególnych
 • Co znaczy Zachodniorzymskego Cesarstwa Upadek Definicja rzymskiego, a zarazem koniec epoki starożytnej. Pośród nich najczęściej wymieniane to: 330 rok – założenie Konstantynopola, 395 rok – podział cesarstwa między synów Teodozjusza i

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Mikroprzedsiębiorca Definicja przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług i
 • Co to jest Rachunkowości Zasady Definicja dopuszczone ustawą, w tym również określone w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.Art. 3 ust. 11 ustawy o rachunkowości
 • Co to jest Handlowa Marża Definicja uprzednio zapłaconą poprzez przedsiębiorcę, wynikającą z wydateków i zysku przedsiębiorcy; marża handlowa może być wyrażona kwotowo albo w procentach, Art. 3 ust. 1 ustwy z dnia 5
 • Co to jest Posiadacz samoistny i zależny Definicja jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią naprawdę włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca albo mający inne prawo, z którym łączy się określone