pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Investment interest inwestycyjnych, takich jak kupować akcje na margines. Można odliczyć odsetki od tej części A jeśli wyszczególniać, do wysokości dochodów z inwestycji (nie wliczając zysków
 • Co znaczy Educator expenses przypadku przedszkola przez nauczycieli do 12 stopni, co oni spędzić w klasie dostaw. Jest to "korekta dochodu", co oznacza uzyskanie tego świadczenia, nawet jeśli
 • Co znaczy Unearned income Przychody z inwestycji, takie jak odsetki, dywidendy i zyski kapitałowe. Zobacz dochodu
 • Co znaczy Charitable carryovers charytatywne w jeden rok nie może przekraczać 50% swojego dochodu brutto dostosowane do tego roku (30% w przypadku darowizn appreciated aktywów i składki na prywatne fundacje

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Metody geofizyczne w hydrogeologii Pojęcie hydrogeologicznych stosuje się sposoby geofizyki powierzchniowej i wiertniczej. M.g. powierzchniowe dzieli się na: geoelektryczne, sejsmiczne, magnetyczne, grawimetryczne
 • Co znaczy Masyw hydrogeologiczny; cokół hydrogeologiczny Pojęcie jednostka w regionalizacji hydrogeologicznej, gdzie dominują wody szczelinowe podłoża utworów czwartorzędowych. Wyróżnia się masywy właściwe (skały krystaliczne) i masywy fałdowe
 • Co znaczy Strefa wadyczno-freatyczna Pojęcie Strefa wadyczno-freatyczna Strefa przejściowa pomiędzy → strefą wadyczną i → strefą freatyczną.[AR
 • Co znaczy Zalewisko Pojęcie Zalewisko Nagromadzenie wody w górniczej niecce obniżeniowej, jest to w partii terenu obniżonej wskutek podziemnej eksploatacji górniczej. → Zatopienie powierzchni terenu.[MR

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Konfederacja barska i I rozbiór Polski Definicja wewnętrzne kwestie Rzeczpospolitej, wykorzystując ku temu problem różnowierców w kraju polsko-litewskim. Państwa te zażądały równouprawnienia różnowierców. Pod zwierzchnictwem
 • Co znaczy Hellenizm Definicja śmierci rozpadło się i zostało podzielone między wodzów jego armii. Wskutek długookresowych wojen powstały trzy kluczowe monarchie hellenistyczne (IV/III wiek przed naszą erą
 • Co znaczy Unia polsko-węgierska za panowania Władysława Warneńczyka Definicja króla Polski w 1434 roku przy poparciu ekipy możnych na czele ze Zbigniewem Oleśnickim. Pełnoletność osiągnął w 1438 roku. W 1440 roku został wybrany królem Węgier, co wywołało
 • Co znaczy Starożytne Indie Definicja przed naszą erą Do dnia dzisiejszego znamy dwa miasta tej kultury: Harappa i Mohendżo-Daro. Były to na owe czasy potężne metropolie zbudowane z wypalonej cegły,posiadające

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Wniosek o dział spadku Definicja stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia i lista inwentarza, jak także podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone
 • Co to jest Zasada swobody umów Definicja swego uznania, byle tylko jego treść albo cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) relacji, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Art. 353(1) kodeksu cywilnego
 • Co to jest Pozarolnicza działalność gospodarcza Definicja gospodarczej - znaczy to działalność zarobkową: a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, c
 • Co to jest Utrata ulgi podatkowej Definicja uprawniających do skorzystania z uzyskanej ulgi podatkowej, prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe powstaje w dniu, gdzie nastąpiło zjawisko powodujące utratę