pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Capital gain wzajemnego fundusz akcji i nieruchomości. Zyski ze sprzedaży aktywów posiadanych do 12 miesięcy lub mniej to "krótkoterminowych zysków kapitałowych" i są opodatkowane w
 • Co znaczy Like-kind exchange nieruchomości nieruchomości. Podatek od zysków naliczonych w pierwszym własności jest odroczone do czasu kolejnego nieruchomość jest sprzedawana
 • Co znaczy Ten-year averaging metody obliczania podatku w zryczałtowanej wysokości emerytur i rent oraz wypłat z zysku jest nadal dostępna, ale tylko do podatników, urodzone przed dniem 2 stycznia 1936. Jeśli
 • Co znaczy Conservation easements państwa lub samorządu terytorialnego, aby ograniczyć rozwój swojej własności, można odliczyć wynikający spadek w wartości nieruchomości. Jeśli to w 2008 lub 2009, może zrównoważyć

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Droga migracji Pojęcie zanieczyszczających od → ogniska zanieczyszczenia do punktu poboru wód podziemnych albo bazy (strefy) drenażu. Obejmuje: przesączanie poprzez → strefę aeracji, wnikanie do →
 • Co znaczy Utwór pólprzepuszczalny Pojęcie izolującym; w porównaniu do sąsiadujących utworów – mniej przepuszczalny. Zalicza się do nich na przykład gliny piaszczyste, mułki, piaski ilaste, a również utwory praktycznie
 • Co znaczy Użytkowanie wód Pojęcie gospodarczych: gospodarka komunalna (woda pitna, woda bytowa), przemysł (woda technologiczna, woda chłodnicza), energetyka i ciepłownictwo (woda chłodnicza, woda technologiczna) i
 • Co znaczy Przelew pomiarowy Pojęcie albo w skrzyni pomiarowej z wycięciem: trójkątnym (przelew Thomsona), trapezowym, prostokątnym (przelewy Bazina i Ponceleta), półkolistym, wykorzystywana do pomiaru natężenia

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Zjednoczenie Niemiec Definicja XIX wieku również w krajach niemieckich. Tworzyły one od 1815 roku tak zwany Związek Niemiecki, konfederację niezależnych krajów. Walka o prymat w tym związku toczyła się pomiędzy
 • Co znaczy Frankowie Definicja się w północnej Galii. Zjednoczenia plemion frankijskich dokonał na przełomie V i VI wieku Chlodwig. Dla umocnienia swego państwa w 496 roku przyjął on chrześcijaństwo. Po śmierci
 • Co znaczy Wazowie w Polsce Definicja latach 1587-1668: Zygmunt III Waza (1587-1632), Władysław IV Waza (1632-1648) i Jan Kazimierz (1648-1668). Ważniejsze wydarzenia w okresie panowania Wazów w Polsce: Data Relacje
 • Co znaczy Partie polityczne na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku Definicja zaczęły nowoczesne partie polityczne, formowane na wzór działających w Europie Zachodniej. Idealne warunki do zakładania partii politycznych były w zaborze austriackim z racji na

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Gospodarstwo rolne Definicja gruntami leśnymi, budynkami albo ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeśli stanowią albo mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, i prawami związanymi z prowadzeniem
 • Co to jest imprinter Definicja do ręcznej akceptacji wypukłych kart płatniczych. Kiedyś popularne, aktualnie prawie całkiem zastąpione poprzez nowocześniejsze urządzenia elektroniczne. aktualnie używane w
 • Co to jest Społeczna szkodliwość czynu Definicja pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej albo grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych poprzez sprawcę obowiązków
 • Co to jest Aborcja Definicja lekarza, w razie gdy: ciąża stanowi zagrożenie dla życia albo zdrowia kobiety ciężarnej, badania prenatalne albo inne przesłanki medyczne wskazują na spore prawdopodobieństwo