pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Basis Zobacz Adjusted podstawie
 • Co znaczy Earned income credit dolary, można ubiegać się o kredyt uzyskany dochód, który może zniszczyć twój rachunek dochodów podatkowych i może dać zwrot części zabezpieczenia społecznego podatków zapłacona
 • Co znaczy Gift tax poprzez nadanie ich własności daleko, prawo podatkowe zawiera prezent, too. Można podać do 12.000 dolarów rocznie na tak wiele osób, które chcesz, nie martwiąc się o tym podatku
 • Co znaczy Long-term gain or loss Zobacz Capital zysk lub strata

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Wilgotność gleby; uwilgocenie Pojęcie momencie w glebie, wyrażona w relacji do całkowitej objętości albo całkowitej masy próbki suszonej w temperaturze 105° C. Wyraża się liczbą niemianowaną, procentami albo ułamkiem
 • Co znaczy Pojemność ekosystemu; chłonność Pojęcie informująca, jaka liczba substancji może być włączona w obieg materii i energii, bez naruszania stanu równowagi danego ekosystemu.[AS
 • Co znaczy Dyspersja; dyspersja w wodach podziemnych Pojęcie wynikających ze zjawisk fizycznych (zróżnicowanie prędkości w kanalikach porowych i w poszczególnych punktach przestrzeni porowej) i fizykochemicznych(dyfuzja molekularna, reakcje
 • Co znaczy Otwór przelewowy Pojęcie z powierzchni terenu albo z górniczego wyrobiska podziemnego w celu obniżenia →ciśnienia hydrostatycznego w → wodonoścu występującym w spągowej w relacji do wyrobiska części

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Starożytna Grecja i jej mieszkańcy Definicja jednym z największych osiągnięć człowieka. Centrum tej cywilizacji stanowiła południowa część Półwyspu Bałkańskiego, wyspy na Morzu Egejskim i zachodnie wybrzeża Azji Mniejszej
 • Co znaczy Wojna obronna Polski jesienią 1939 roku Definicja o godz. 4.45 pancernik „Schleswig-Holstein” zaczął ostrzał Westerplatte. Jednocześnie wojsko niemieckie (gen. von Reichenaua, von Blaskowitza, Spis) zaatakowało granice Polski
 • Co znaczy Początki państwa zakonu krzyżackiego na ziemiach polskich Definicja Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego– powstał w 1190 roku w Palestynie jako jeden z zakonów rycerskich, których zadaniem była między innymi opieka nad pielgrzymami
 • Co znaczy Wazowie w Polsce Definicja latach 1587-1668: Zygmunt III Waza (1587-1632), Władysław IV Waza (1632-1648) i Jan Kazimierz (1648-1668). Ważniejsze wydarzenia w okresie panowania Wazów w Polsce: Data Relacje

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Zachowek Definicja powołani do spadku z ustawy, należą się, jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub jeśli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego
 • Co to jest Pełnomocnik grupy Definicja jedynie adwokat albo radca prawny. W postępowaniu grupowym obowiązuje zastępstwo powoda poprzez adwokata albo radcę prawnego, chyba iż przyczyna jest adwokatem albo radcą prawnym
 • Co to jest Kapitał własny Definicja kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów rezerwowych, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zysku netto z bieżącej działalności, zmniejszoną o sumę wartości
 • Co to jest Pracownik przygraniczny Definicja członkowskim innym niż kraj zamieszkania i do którego wraca codziennie albo przynajmniej raz w tygodniu. Pracownik przygraniczny jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w państwie